Рисунки символами - звезды
Звезда из символов

________________.O._________.*.
________________.OO.___________.*.*
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . *
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_____.OOOOOOOO0000000OOOO. * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * .
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * . * .
________________.OOOO.______-.OOO. * . * .
________________.OOO.____________.O. * . * .
________________.OO.__________
________________.O.__________


_________________ъ________Когда падают ____________
________________ъ ъ______звёзды, мы редко__________
_______________ъ__ъ_____ успеваем____________
__________ъъъъ____ъъъъ___загадать желание.
___________ъ_________ъ____Поэтому я дарю____________
_____________ъ__ъ___ъ_____тебе эту звезду,___________
____________ъ_ъ___ъ__ъ____ чтоб ты могла ___________
___________ъ__________ ____загадывать желания, когда
____________________________захочешь =)


??????????¶¶*..**..*
?????????¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶?????¶¶?¶*..**.*.
?¶¶¶¶¶¶¶¶??¶*.*.**..**.
???¶¶??????¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
?????¶¶?¶¶????¶¶¶¶*.*.**.
????¶¶?????¶¶¶.**.**.*.
???¶¶?¶¶¶¶??¶*.*.*.**.
??¶¶¶¶¶??¶¶?¶???
?¶¶????????¶¶¶????
????????????¶¶?


__________________________________________________
_______________________________*__________________
_____________________________*SS__________________
____________________________8SSS__________________
__________________________*SSSSS__________________
_____*___________________8SSSSSS__________________
_____*8S8oo*___________*SSSSSSSS*_________________
______*SSSSSSS88oo**_*8SSSSSSSSS*_________________
________oSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSo_________________
_________*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSo_________________
___________8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS88o**___________
____________oSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS88o*______
______________SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8o__
_____________*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8o**___
____________oSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8oo*_________
___________8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSo**______________
_________*SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8_________________
________oSSSSSSSSSSS88SSSSSSSSSSo_________________
______*SSSSSS88o**____*8SSSSSSSSo_________________
_____*88oo*_____________oSSSSSSSo_________________
__________________________8SSSSSo_________________
___________________________*SSSSo_________________
_____________________________oSSo_________________
______________________________*8*_________________
__________________________________________________


00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000______________________00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000________________________________000000000000000000000000000
00000000000000000000000________________________________________00000000000000000000000
00000000000000000000______________________________________________00000000000000000000
000000000000000000__________________________________________________000000000000000000
000000000000000_____00___________________________________________00____000000000000000
00000000000000______0000_______________________________________0000_____00000000000000
000000000000_________000000_________________________________000000________000000000000
0000000000___________00000000_____________________________0000000___________0000000000
000000000_____________000000000_________________________000000000____________000000000
00000000______________0000__000000___________________000000__000______________00000000
0000000________________000____000000_______________00000_____000_______________0000000
000000_________________000_______00000__________000000______000_________________000000
00000___________________000________000000_____000000_______0000__________________00000
0000____________________0000_________000000_00000__________000____________________0000
000______________________000___________00000000___________0000_____________________000
000______________________0000__________00000000___________000______________________000
000_______________________000_______000000__000000_______000________________________00
00_________________________000____00000________00000_____000________________________00
00_________________________0000000000____________0000000000__________________________0
00__________________________0000000________________00000000_________________________00
0__________________________00000______________________00000__________________________0
0________________________0000000______________________00000000_______________________0
0_____________________00000000000_____________________0000000000_____________________0
0__________________0000000____000____________________000_____00000___________________0
0________________000000_______0000___________________000_______00000_________________0
0______________000000__________000__________________000__________000000______________0
00__________000000______________000_________________000_____________00000___________00
00________00000_________________000________________000________________00000__________0
00______00000____________________000______________0000__________________000000______00
00____0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_____00
000__000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000___000
000_______________________________000____________000_______________________________000
0000_______________________________000__________000_______________________________0000
00000______________________________0000_________000______________________________00000
000000______________________________000________000______________________________000000
0000000______________________________000______0000_____________________________0000000
00000000_____________________________000______000_____________________________00000000
000000000_____________________________000_____000____________________________000000000
0000000000____________________________000____000____________________________0000000000
000000000000___________________________000__0000__________________________000000000000
00000000000000_________________________00000000__________________________0000000000000
000000000000000_________________________000000_________________________000000000000000
000000000000000000______________________000000______________________000000000000000000
00000000000000000000_____________________0000_____________________00000000000000000000
00000000000000000000000__________________0000__________________00000000000000000000000
00000000000000000000000000________________00________________00000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000______________________00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


__________________6666666_______________________,
___________66666__________66666_________________,
________6666___________________666______________,
______666__6____________________6_666___________,
____666_____66_______________666____66__________,
___66_______66666_________66666______666________,
__66_________6___66_____66___66_______666_______,
_66__________66____6666_____66_________666______,
666___________66__666_66___66___________66______,
66____________6666_______6666___________666_____,
66___________6666_________6666__________666_____,
66________666___6________66___666_______666_____,
66_____666______66_______66______666____666_____,
666__666666666666666666666666666666666__66______,
_66_______________6____66______________666______,
__66______________66___66_____________666_______,
___66______________6__66_____________666________,
______666___________666___________666___________,
________6666_________6_________666______________,
___________66666_____6____66666_________________,
__________________6666666__________________


… … … … … … .$
$ … … … … … $…$
$$… … … … $… … $
$$$… … … $ … … …$
$$$$… … $ … … … …$
$$$$$… $ … … … … …$
$$$$$$$$$$$$$$$… … $…$…$…$…$
$$$$$$$$$$$$$$…T… … … … … … $
$$$$$$$$$$$$$…. E … …. … … …$
$$$$$$$$$$$$… …C……....… …$
$$$$$$$$$$$………K…..…...…$
$$$$$$$$$$………..T…. … …$
$$$$$$$$$$$………O….. .….. $
$$$$$$$$$$$$…… N …..…….…$
$$$$$$$$$$$$$… .I …..….………$
$$$$$$$$$$$$$$ ..K … .… … ..$
$$$$$$$$$$$$$$$ .. ..$…$…$…$… $
$$$$$…$… … … … ….$
$$$$… …$… … … … $
$$$… … …$… … … $
$$… … … …$… … $
$… … … … …$… $


..........._/|_...................................................................
............>,"<..................................................................
......................._/|_........................................................
......................>,"<........................................................
......._/|_........................................................................
......>,"<........................................................................
._/|_.............................................................................
>,"<.............................................................................
....................................................................................
._/|_..............................................................................
>,"<..............................................................................
........._/|_......................................................................
........>,"<......................................................................
................._/|_..............................................................
................>,"<..............................................................
.........................ъ............Когда падают..........................
........................ъ ъ.............звёзды, мы редко..................
......................ъ__ъ...............успеваем.............................
............... ъъъъ____ъъъъ.........загадать желание................
.................. ъ_______ъ........Поэтому я дарю.......................
....................ъ__ъ__ъ........тебе эту звезду,.......................
..................ъ_ъ___ъ__ъ..... чтоб ты могла .........................
................ъ................ъ....загадывать желания, когда........
...........................................захочешь =)........................


_____________________________________
____________oo____________________________________
___________oS8____________________________________
___*o88o**8888*___________________________________
_____*8S888oo88oooo*______________________________
_______o8ooooo8888o*______________________________
______*88888o88*__________________________________
_____oS8o**o8S8______o*___________________________
_____**_____*8S*____oS8___________________________
______________**___8SS8___________________________
______**__________8SSSS*_______________*o_________
______*8SS888oo**8S8oSS*__________*___*88_________
________*8SSS8SSSS8oo8S8o**______*o888888o***_____
__________*8S8oooooooo888SSSSS88o*_*88ooo888o*____
____________oSS8oooooooo88SSS8oo*__oS88888________
____________oS8ooooooo8S88o*______oo*__*88________
___________8S8o88SS8oo8So________________*________
_________*8SSSS88o8SS88So_________________________
________*SS8o**____*8SSS8_________________________
________o*___________*8SS*________________________
______________o*_______oSo________________________
___________*o888o*_______*________________________
____________o8o8*_________________________________
_______________*__________________________________
__________________________________________________


__________________________$
_________________________$$$
________________________$$$$$
_______________________$$$$$$$
______________________$$$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$ !!! $$$$$$$$$ !!! $$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$ @ $$$$$$$$$$ @ $$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$$$ @ $$$$$$$$$$$
______________$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$$$$
_______________$$$$$$$__$$$$$$__$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____________$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$_________________$$$$$$$$$
_________$$$$$$$_______________________$$$$$$
_______ $$$$$____________________________$$$$$
_______$$$_________________________________$$$$
______$$____________________________________$$$$
_____$________________________________________$$


____________________________________$$$$
_________________________________$$$$$$
______$$____________________$$$$$__$
____$$_$____________$$$$$$$$$____$$
____$_$__________$$$$___________$$
___$__$________$$______________$$
___$__$$______$____$$$________$$
__$$___$$____$___$$$__$$__$$_$$
__$_____$$$_$___$______$$$__$$
__$$_______$___$_______$_____$
___$__________$$___$$__$_____$
___$$_________$$__$$$_$__$$__$$
____$__________$__$$$$__$$$_$__$$$
____$$___$$$___$$$$$_$__$$_$$_____$$$$$
_____$_____$_________$$$$$$____________$$$$$$
_____$$_____$$__________ ____________________$$
______$______$$$$$_____$$$______________$$$$$
______$_______$$$$$$$$$_________$____$$$$
______$________$$$$______________$_$$
_____$___________________________$$
_____$____________________________$
____$_____________________________$
___$______________$$$$____________$
__$$____________$$___$$$$_________$
___$$__________$$______$$________$
____$$________$$________$$______$


_________________¶
_______¶_______¶_¶_¶_________¶
___¶___¶___¶____¶¶¶_________¶¶¶__¶
____¶_¶¶¶_¶___¶¶¶_¶¶¶__¶_____¶__¶¶¶____¶
_____¶¶¶¶¶______¶¶¶___¶¶¶________¶____¶¶¶
____¶¶¶_¶¶¶____¶_¶_¶___¶______¶____¶___¶
__¶¶¶¶___¶¶¶¶_ __¶_________¶_¶¶¶
____¶¶¶_¶¶¶_______________¶¶¶_¶__¶
_____¶¶¶¶¶___________¶_____¶____¶¶¶
____¶_¶¶¶_¶____¶___¶_¶_¶______¶__¶
___¶___¶___¶__¶¶¶___¶¶¶___¶___¶___¶_____¶
_______¶_______¶__¶¶¶_¶¶¶__¶_¶¶¶_¶_____¶¶¶
____________________¶¶¶_____¶¶¶¶¶_______¶
____¶______¶_______¶_¶_¶___¶¶¶_¶¶¶
__¶_¶_¶___¶¶¶________¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶
___¶¶¶_____¶_____¶_________¶¶¶_¶¶¶
_¶¶¶_¶¶¶________¶¶¶_________¶¶¶¶¶
___¶¶¶______¶____¶____¶____¶_¶¶¶_¶
__¶_¶_¶___¶_¶_¶______¶¶¶__¶___¶___¶
____¶______¶¶¶________¶_______¶
_________¶¶¶_¶¶¶___¶
______¶____¶¶¶____¶¶¶
_____¶¶¶__¶_¶_¶____¶
______¶_____¶
________________¶
_______¶____¶___¶___¶
______¶¶¶____¶_¶¶¶_¶
____¶__¶______¶¶¶¶¶
___¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶
____¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶
_________¶___¶¶¶_¶¶¶
_____¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶
____¶¶¶__¶___¶_¶¶¶_¶
_____¶__¶___¶___¶___¶
_______¶¶¶______¶
________¶


____________________¶
____________________¶¶¶
___________________¶¶¶¶
_____¶¶____________¶¶_¶¶__________¶
_____¶¶¶¶¶¶_______¶¶__¶¶______¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶
________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶
_________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶1¶_¶¶¶¶¶_¶¶
__________¶¶__¶¶_¶¶11¶¶¶_¶¶_¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶1111111¶¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶11111111¶¶__¶¶¶¶¶
_________¶¶_¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶_¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶11¶__¶¶¶¶_¶¶
_______¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶
_______¶¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶____¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶_______¶¶__¶¶¶________¶¶¶¶
_________________¶¶_¶¶
_________________¶¶¶¶
__________________¶¶¶


___________________________________§§
_________§_________________§______§§
_________§§______________§§§_____§§
_________§§§___________§§§§§___§§§
_________§§§§________§§§§§§§__§§§
_________§§§§§_____§§§§§__§§§§§§
_________§§§§§§___§§§§§___§§§§§
_________§§§§§§§_§§§§§____§§§§
_________§§§§§§§§§§§§_____§§§
_________§§§§§§§§§§§______§§
_______§§§§§§§§§§§§_______§
_____§§§§§§§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
________§§§§§§§§§§§§§§§
________§§§§§§§___§§§§§§
________§§§§§_______§§§§§
________§§§___________§§§§
________§§_______________§§
________§


1111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111¶¶¶o11111111111111111
11111111111111111o¶1111¶1111111111111111
1111111111111111¶¶111111¶111111111111111
111111111111111o$11111111¶11111111111111
111?¶¶¶¶¶o1111o¶1111111111¶11111o¶¶¶¶¶11
111¶111117o¶$o¶11¶$11111oo1¶¶$¶¶o11111¶1
111¶111111111111o11111111¶111111111111¶1
111¶11111111111o111111111111111111111¶o1
1111¶11111111111¶¶¶1111?¶¶o1111111111¶11
11111¶1111111111$¶¶111o¶¶¶7111111111¶111
111111¶711111111111111111111111111o¶1111
1111111o¶1111111¶¶1117111¶o111111¶711111
111111111¶11111111o¶¶o¶$11111111¶1111111
111111111¶11111111111111111111111¶111111
11111111¶711111111111111111111111o$11111
11111111¶1111111111¶oo?o1111111111¶o1111
1111111¶111111111111111111111111111¶o111
111111oo111111111111¶o¶¶o11111111111¶111
111111¶111111111$¶¶?1111?¶¶¶o11111111¶11
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶o111111111111o¶¶¶¶¶¶¶¶111
1111111111111111111111111111111111111111


`````````````````````````````«p`````````````````````````````
`````````````````````````````vx»````````````````````````````
````````````````````````````abb¤````````````````````````````
```````````````````````````«ћbbbp```````````````````````````
```````````````````````````ќbbbbx»``````````````````````````
``````````````````````````abbbbbbg``````````````````````````
``````````````````````````nbbbbbbbh`````````````````````````
```«``«``«``«``«``«``«```ќbbbbbbbbx«``«``«``«``«``«``«``«```
````````````````````````obbbbbbbbbbg````````````````````````
````````````````````````nbbbbbbbbbbba```````````````````````
««`````````````````````pbbbbbbbbbbbbћ«`````````````````````«
»€¤ћћnnnnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbbbћnnnnnnnnnnnnnnnnnћћћva
``oќћbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbx¤h«`
`````ovxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¤p«````
```````«hgbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbћќo```````
``````````»€nbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbxva``````````
`````````````avxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb¤p»````````````
```````````````«h¤xbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnќo```````````````
``````````````````vbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbx»`````````````````
````«````````````oxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbќ````````````«````
````````«````````¤bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbba````````````````
````````````````€bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbn«````«``«```````
`````«`````«```»xbbbbbbbbbbbx¤ќћbbbbbbbbbbbbќ```````````````
```````````````¤bbbbbbbbbbn€»```hgxbbbbbbbbbbo````````«``«``
``«`````«`````hbbbbbbbbћvo````````«h¤bbbbbbbb¤«`````````````
`````````````»xbbbbbxga«`````````````»€nbbbbbbp``«``````````
`````«```````vbbbb¤p«```````````````````avћbbbb»`````«``````
`````````«``hbbn€o````````````````````````«hgxb¤````````````
```````````«gva``````````````````````````````»p¤h```````«```


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_§§____________________________________§§
§§______________________________________§§
§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§
§_§____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§§_§
§_§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___§§_§_§
§_§§§______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____§§__§_§
§_§§§§______§§§§§§§§§§§§§§§§§_____§§___§_§
§_§§§§§_______§§§§§§§§§§§§§______§§____§_§
§_§§§§§§________§§§§§§§§§_______§§_____§_§
§_§§§§§§§_________§§§§§________§§______§_§
§_§§§§§§§§__________§_________§§_______§_§
§_§§§§§§§§§__________________§§________§_§
§_§§§§§§§§§§________________§§_________§_§
§_§§§§§§§§§§§______________§§__________§_§
§_§§§§§§§§§§§§____________§§___________§_§
§_§§§§§§§§§§§§§__________§§____________§_§
§_§§§§§§§§§§§§§____________§§__________§_§
§_§§§§§§§§§§§________________§§§_______§_§
§_§§§§§§§§§_____________________§§_____§_§
§_§§§§§§§_________________________§§___§_§
§_§§§§§_____________________________§§_§_§
§_§§§____________________§§§§§§§§§§§§§§§_§
§_§§§§§§§§§§§§___________§§____________§_§
§_§§§§§§§§§§§______§_____§§____________§_§
§_§§§§§§§§§§_____§§_§____§§____________§_§
§_§§§§§§§§§_____§§§_§§___§§____________§_§
§_§§§§§§§§____§§§____§§__§§____________§_§
§_§§§§§§§____§§§______§§_§§____________§_§
§_§§§§§§___§§§_________§§§§____________§_§
§_§§§§§__.§§§____________§§§___________.§_§
§_§§§§__§§§______________§§____________§_§
§_§§§__§§§________________§____________§_§
§_§§__§§§______________________________§_§
§_§§_§§§_______________________________§_§
§_§§§__________________________________§_§
§_§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§
_§§____________________________________§§
__§§__________________________________§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


___________________________________
_______________¶¶__________________
_______________¶¶__________________
_______________¶¶__________________
_____¶¶________¶¶_________¶¶_______
_____¶¶¶_______¶¶¶______¶¶¶________
______¶¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶_________
________¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶__________
_________¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶___________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________¶¶¶¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶___________
_______¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶__________
______¶¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶_________
_____¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶_______
_____¶_________¶¶_________¶¶_______
_______________¶¶__________________
________________¶__________________
________________¶__________________
___________________________________


___________________________¶¶¶¶¶________________
__________________________¶¶¶¶¶¶¶_______________
__________________________¶¶¶¶_¶¶¶______________
_________________________¶¶¶¶___¶¶¶_____________
_______________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
______________¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶____
________________¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶______
____________________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶________
______________________¶¶¶¶___________¶¶¶________
______¶¶______________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_______
_____¶¶¶¶¶_____¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_____
_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶_____
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶______¶¶_________________________
_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶____________________________
_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶______________________
_____¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶___________¶¶¶¶¶_______
________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___________¶¶¶________
______¶¶¶__________¶¶¶¶_¶¶_______¶______________
_____¶¶¶¶___________¶¶_________¶¶¶¶_____________
______________________________¶¶¶¶¶¶____________
___________¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_____¶¶¶¶_________
__________¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________________¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__________
___¶_________________¶¶¶¶__________¶¶¶__________
_¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶_______________________
__________________________¶¶¶¶¶¶¶_______________
__________________________¶¶¶¶_¶¶¶______________
_________________________¶¶¶¶___¶¶¶_____________
_______________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
______________¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶____
________________¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶______
____________________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶________
______________________¶¶¶¶___________¶¶¶________
______¶¶______________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶_______
_____¶¶¶¶¶_____¶_____¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_____
_¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶_____
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶______¶¶_________________________
_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶____________________________
_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶______________________
_____¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶___________¶¶¶¶¶_______
________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___________¶¶¶________
______¶¶¶__________¶¶¶¶_¶¶_______¶______________
_____¶¶¶¶___________¶¶_________¶¶¶¶_____________
______________________________¶¶¶¶¶¶____________
___________¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_____¶¶¶¶_________
__________¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________________¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__________
___¶_________________¶¶¶¶__________¶¶¶__________
_¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶_______________________


___________¶.**..**.
__________¶¶*..**..*
_________¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶_____¶¶_¶*..**.*.
_¶¶¶¶¶¶¶¶__¶*.*.**..**.
___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
_____¶¶_¶¶____¶¶¶¶*.*.**.
____¶¶_____¶¶¶.**.**.*.
___¶¶_¶¶¶¶__¶*.*.*.**.
__¶¶¶¶¶__¶¶_¶________¶*.**.*.*.*
_¶¶________¶¶¶______¶¶*..**.*.
____________¶¶_____¶¶¶*.*.**.*
__________________¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
_________________¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
___¶¶¶¶¶________¶¶¶__¶¶ *.**.*.*
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶*..**.**.*
______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____¶¶¶*.**.*.*
________¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**.
_________¶¶¶¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶*.**.
___________¶¶¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶*.**.*
___________¶¶¶_____¶_¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
__________¶¶_____¶____¶¶*.*.*.**.
_________¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶*.*.*.*
________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶ .**.*.
_______¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶ *.**.*
_____¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶ *.**.
_____¶________________¶¶¶*.*.


________11____________$$
________1111________$$$$
________111111____$$$$$$
________11111111$$$$$$$$
$$$$$$$$11111111$$$$$$1111111111
__$$$$$$$$111111$$$$1111111111
____$$$$$$$$1111$$1111111111
______$$$$$$$$1111111111111
______111111111111$$$$$$$$
____1111111111$$1111$$$$$$$$
__1111111111$$$$111111$$$$$$$$
1111111111$$$$$$11111111$$$$$$$$
________$$$$$$$$11111111
________$$$$$$____111111
________$$$$________1111
________$$____________11

Падающая звезда
_________$$$$$______________________________
__________$$$$$$$___________________________
__________$$$$$$$$__________________________
___________$$$_$$$$$________________________
________$_$$$$___$$$$_______________________
__$$$$$$$$$$$$____$$$$______________________
$$$$$$$$___________$$$$_____________________
___$$$$$$$$_________$$$$____________________
________$$$$$$_______$$$$___________________
___________$$$$$______$$$___________________
_____________$$$$$____$$$$__________________
_______________$$$$____$$$__________________
_________________$$$$__$$$$_$$______________
__________________$$$$__$$$$$$$_____________
____________________$$$_$$$$$$$$____________
_________________$$$$$$$$$$$$$$$____________
__________________$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$___
___________________$$$$$$$$___$$$$$$$$$$____
___________________$$$______________$$$_____
____________________$$$___________$$$$______
___________________$$$$___________$$$_______
__________________$$$$_____________$$$______
_________________$$$$______________$$$$_____
_______________$$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_____
______________________$$$$___$$$$$$$$$$$____
________________________$$$_$$$$____________
_________________________$$$$$$_____________
__________________________$$$$______________
__________________________$$$_______________


Звезда и месяц из знаков для контакта

___________00_____________________7_______________
________0000_____________________777______________
______0000______________________77777_____________
____00000______________________7777777____________
___00000______________________777777777___________
__000000____________77777777777777777777777777777
_0000000______________7777777777777777777777777___
_0000000_______________7777777777777777777777_____
_0000__00_________________77777777777777777_______
_0000__00000000__________777777777_777777777______
_000000000000___________7777777_______7777777_____
__0000000000___________77777_____________77777____
___0000_000000________777___________________777___
____00000_______0___________0000__________________
______000000__00000______000000___________________
________000000000000000000000_____________________
__________00000000000000000_______________________
______________000000000___________________________


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_________________________________¶¶
¶¶¶¶¶_____________________________________
¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶
¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


______________________$$$$$$$$$$$$$$______________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
______________$$$$$$$$$$$$$$____________$$________
____________$$$$$$$$$$$$__________________________
__________$$$$$$$$$$______________________________
__________$$$$$$$$________________________________
________$$$$$$$$$$________________________________
________$$$$$$$$__________________________$$______
______$$$$$$$$____________________________$$______
______$$$$$$$$____________________________$$______
______$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$________________________$$$$$$$$$$__
______$$$$$$$$__________________________$$$$$$____
______$$$$$$$$________________________$$$$__$$$$__
______$$$$$$$$$$______________________$$______$$__
________$$$$$$$$__________________________________
________$$$$$$$$$$________________________________
__________$$$$$$$$________________________________
__________$$$$$$$$$$______________________________
____________$$$$$$$$$$$$__________________________
______________$$$$$$$$$$$$$$____________$$________
__________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
______________________$$$$$$$$$$$$$$______________


______________________¶
_______¶____________¶_¶_¶
___¶___¶___¶_________¶¶¶
____¶_¶¶¶_¶________¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶¶¶¶___________¶¶¶
____¶¶¶_¶¶¶_________¶_¶_¶
__¶¶¶¶___¶¶¶¶_________¶
____¶¶¶_¶¶¶______________¶
_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶
____¶_¶¶¶_¶______¶_______¶
___¶___¶___¶____¶¶¶____
_______¶_________¶_______
_¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
¶¶¶________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
_¶_______§¶¶_______§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
__________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
___________¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
__________¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶j§
___________¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶r§
____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
____¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
___¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
____¶___________®j¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
_________________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
__¶¶_______________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
_¶¶§____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
__¶¶¶¶_________________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
____¶¶¶¶¶¶_________§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§
____¶
___¶¶¶
____¶


____________¶¶
__________¶¶§§¶¶
__________¶¶§§¶¶
______¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶
____¶¶§§§§______§§§§¶¶
______¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶___
__________¶¶§§¶¶__________
__________¶¶§§¶¶_______________
____________¶¶____________________
__________________________________¶¶
________________________________¶¶§§¶¶
________________________________¶¶§§¶¶
____________________________¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶________¶¶§§§§______§§§§¶¶
________¶¶¶¶____¶___________¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶
______¶¶______ ¶ ________________¶¶§§¶¶
____¶¶_______¶__________________¶¶§§¶¶
___¶________¶_____________________¶¶
__¶¶_______¶_______________¶¶
__¶¶_______¶_____________¶¶§§¶¶
__¶¶_______¶_____________¶¶§§¶¶
__¶¶_______¶_________¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶
___¶________¶______¶¶§§§§______§§§§¶¶
____¶¶_______¶_______¶¶¶¶§§__§§¶¶¶¶
______¶¶______¶__________¶¶§§¶¶
________¶¶¶¶____¶________¶¶§§¶¶
____________¶¶¶¶¶¶_________¶¶
_____________


__________________________________________________
______________________________________88__________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________$$¶_________
_____________88¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶___________¶$$¶___¶¶___
__________¶¶8¶___________¶¶8__________¶¶¶$¶8$$¶___
_________¶$¶¶¶¶¶¶¶_________¶$_____¶¶¶¶¶¶¶¶$8¶_____
_________¶¶¶¶____¶¶8¶_______¶8¶___88¶¶$¶¶888______
_____¶_____________¶8¶_______¶8_______¶¶¶8¶8¶_____
____¶$_______________¶8_______8¶______¶8¶__¶¶_____
___¶¶$________________¶¶______¶$______¶___________
¶88¶8$8$$$8¶___________$_______¶8_________________
_¶¶8¶$8¶______________¶$_______¶8_________________
_$8888¶_______________8¶_______¶8_________________
_¶__¶$8______________¶¶_______¶$__________________
_____¶8____________¶8¶_______¶$¶__________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶8¶____________¶¶______
_________¶888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶______
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________$¶¶______
_______________________________________¶¶¶8¶¶¶¶___
___________________________________¶$8¶$¶¶8$$¶¶___
_____________________________________¶$8$888______
_____________________$______________¶$88¶8¶8______
_____________________¶8____________¶¶8____¶8______
_____________________¶$¶____________¶_____________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶8$8¶¶8¶_____________________
____________8$$¶____¶8_¶$8¶_______________________
______________¶¶¶¶¶8$_¶8$¶________________________
___________________$¶$$¶¶$¶_______________________
__________________¶¶¶___¶8¶_______________________
__________________8¶______________________________
__________________________________________________

Месяц в символах

._______________.--"~~"-.
____________,-"____.-~~"-\___.
___.______.^______/____(_)_.
____+___{_.---.___/______~
________/____.__Y____.
_______/_____\_j_______+
._____Y_____(_)-l__
______|___________"-.______.
______|_____(________\
.__.__|________.)~-. /__._____.
__.___l_________)
.____._\____<;;;;;;l
__+_____\_______\
_________\_______^.
___._______^._______"-.___.
_____________"-._______~-.___,
_______._________"--.._____.^


__________§§§§§§§§§§§§§§
___§§§§§§§§§__________§§§
_§§§__§§§___________§§§§§§§§§
§§_______§_________§________§§§§
§_________§§________§§§§_______§§§
§_________§§______§§§____________§§
§§_______§§_____§§§_______________§§
_§§____§§§_§§__§§______§§§§§§§§§§§§§
__§§§§§§§___§§§§____§§§§_________§§§
_____________§§____§§_______________§
_____________§____§§_________________§
_____________§§___§_§§§§§____________§§
______________§§§§§§§___§______________§
__________________§§____§§_____________§§
__________________§§_____§_______________§
__________________§§_____§________________§
________________§§§§§§§§§§§§§§§§__________§
______________§§§_________________________§
____________§§____________________________§
___________§§___§_________________________§
___________§§__§§_________________________§
___________§_____________________________§
___________§§_____________§§_____________§
____________§§__________§§_______________§
_____________§§§§_____§§§_____§__________§
________________§§§§§§________§§________§
____________________§________§§_________§
____________________§§_____§§§__________§
_____________________§§§§§§§____________§
_____________________§§§_______________§
______________________§________________§
______________________§________________§
______________________§_______________§
______________________§______________§
_____________________§§_____________§
____________________§§_____________§
___________________§§_____________§
__________________§§_____________§
________________§§§____________§§
_______________§§_____________§§
_____________§§§____________§§
___________§§§____________§§
__________§§____________§§
_________§___________§§§
_________§§_______§§§§
__________§§§§§§§§§§


Человек и месяц (картинки символами)

______________________¶___________________________
____________________1¶1___________________________
____________________¶1____________________________
___________________1¶_____________________________
___________________¶¶_¶1__________________________
__________________1¶1¶¶____1______________________
__________________1¶1_______1111__________________
__________________¶¶__________1¶¶1________________
_____________1¶¶¶_¶¶____________1¶¶1______________
____________1¶¶¶¶_¶¶______________1¶¶1____________
____________¶¶¶¶_1¶¶________________¶¶¶1__________
______________¶11¶¶¶_________________¶¶¶¶_________
______________¶¶¶¶¶1__________________1¶¶¶________
___________1¶¶¶¶¶¶¶1___________________1¶¶¶1______
___________¶¶¶¶¶¶¶1_____________________¶¶¶¶1_____
___________¶¶¶¶¶¶1_______________________¶¶¶¶_____
___________¶¶¶¶¶¶________________________1¶¶¶¶____
___________¶¶¶¶¶¶_________________________¶¶¶¶¶___
____________¶¶¶¶¶_________________________1¶¶¶¶1__
____________1¶¶¶¶1_________________________¶¶¶¶¶__
_____________1¶¶¶¶1________________________¶¶¶¶¶__
______________¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶1_
______________¶¶¶¶¶¶1______________________1¶¶¶¶1_
_____________¶¶¶¶¶¶¶_______________________1¶¶¶¶¶_
___________1¶¶¶¶¶¶¶1_______________________¶¶¶¶¶¶_
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________________¶¶¶¶¶1_
________1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶1_______________________¶¶¶¶¶1_
________¶¶¶¶1__1¶¶¶1______________________1¶¶¶¶¶__
________¶¶¶1___1¶¶¶1______________________¶¶¶¶¶¶__
________¶¶¶¶____¶¶¶1_____________________¶¶¶¶¶¶1__
________¶¶¶¶____¶¶¶1____________________1¶¶¶¶¶¶___
________1¶¶¶¶___1¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶1___
________1¶¶¶¶___1¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶1____
________1¶¶¶¶1__1¶¶¶1_________________¶¶¶¶¶¶1_____
________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶1_______________1¶¶¶¶¶¶1______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶1_______
________¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶_________
____________¶¶__¶¶¶¶¶1_________1¶¶¶¶¶¶¶1__________
____________1¶¶¶¶¶1¶1________1¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________________11¶¶¶¶¶¶¶¶1________________
11_________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________
_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11______________________
______111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111____________________________


Солнце из символов

______$$$___$$______$$___$$____$________$$____s________
_$$_____$$$$___$$$___$$$__$$$____$_______$$$___$$________
__$$$____$$$$$__$$$_$$$$_$$$$$__$$__$___$$$___$$_____$°__
___$$$$___$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$_$$$____$$$___
____$$$$$__$$$$$$$$______________$$$$$$$$$_$$$___$$$$____
ss$$$$$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$______
______s$$$$$$__________________________$$$$$$$$$_________
_s$$$$$$$$$_______s$$s________s$$s_______$$$$$$$$sss______
_____°$$$$_______$°__°$______$°__°$_______$$$$$$_______ __
,ss$$$$$$$_________________________________$$$$$$$$$ss,___
____$$$$$________________s________________$$$$$$$$$$$$$ss
__ss$$$$$$________________________________$$$$$ss________
ss$__$$$$$$_________s__________s_________$$$$$__$ss______
___s$$$$$$$$________$$_______$$_________$$$$$$$____ss___
____$$$$$$$$$$_______°$$$$$$$°________$$$$$$__$$________
__$$$$__$$$$$$$$___________________$$$$$__$$$___$$______
_$$$___$$$__$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$___$$$_________
$$___$$$___$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$___$$s_______
___$$_____$$$°__$$$_$$$$_$$$$$°__$$_$$$___$$$$___$s______
_s$______$$°____$$___$$___$$$$___°$__°$$_____$$s___°____
_________$______$____$____°$$_________$°______°


____________________****__________________
____________________****__________________
____________________*****_________________
___________***_____******___*_____________
____________****___*******__**____________
____________**************__***___________
___****______******************_________*_
_*********___*****_______*******_______**_
__**************__*******__*****______***_
____**********__***********__***____*****_
______*******_***************_**********__
_______*****_*****************_*********__
________****_**___*******___**_********___
_________**_**_***_*****_***_**_******____
_________**_*******************_*****_____
_____*****_***__*_*******_*__***_***______
____******_**______**_**______**_**_______
___*******_*********___*********_*****____
______****_*********___*********_*******__
_______***_********_____********_******___
______*****_*******_*_*_*******_*****_____
_____******_*******************_**________
____********_******__*__******_****_______
___*********_*****_______*****_*****______
___**********_*****_____*****_*******_____
__*****____***__****___****__*********____
__***______*****__*******__*************__
__**_______*******_______****************_
__*________*******************_____****___
____________***__**************___________
____________***__*******___****___________
_____________**__*******____****__________
______________*___*****______****_________
__________________*****___________________
___________________****___________________
___________________*****__________________
____________________*****_________________
______________________****________________
_______________________________________


```````````````````````````````````````````````````````````````````
```````````````````ggggg``````````````````gggggg```````````````````
`````````````````gggggggggggg`````````ggggggggggg``````````````````
````````````````ggg````````gggg`````ggg````````ggg`````````````````
```````````````ggg````````````ggg`ggg```````````ggg````````````````
```````````````gg```````````````ggg``````````````gg````````````````
``````````````gg`````````````````````````````````gg````````````````
``````````````gg```````````````ggggg``````````````gg```````````````
``````````````g`````````gggggggggggggggggg````````gg```````````````
``````````````g``````ggggg``````````````ggggg`````gg```````````````
```````gggggggg````gggg`````````````````````ggg```ggggggggggg``````
```ggggg`````````ggg``````````````````````````ggg`````````gggggg```
`gggg```````````ggg`````````````````````````````ggg```````````gggg`
ggg````````````gg````````````````````````````````ggg````````````gg`
ggg```````````gg``````````````````````````````````ggg```````````gg`
`gg``````````gg````````````````````````````````````ggg`````````ggg`
`ggg````````gg``````````````````````````````````````gg`````````gg``
``gg````````gg```````````````````````````````````````gg```````ggg``
```gg``````gg```````````ggg```````````gggg```````````gg``````ggg```
````ggg````gg``````````ggggg``````````gggg```````````gg``````gg````
``````gg``ggg``````````gggg```````````gggg````````````gg```ggg`````
``````gg``ggg````````````g`````````````gg`````````````gg``ggg``````
`````gg```ggg`````````````````````````````````````````gg````gg`````
```gg``````gg````````````````````````````````````````gg``````ggg```
```gg``````gg````````````g`````````````g`````````````gg```````ggg``
``gg```````gg`````````````g```````````g``````````````gg````````gg``
`gg`````````gg`````````````ggg`````ggg``````````````gg``````````gg`
`gg``````````gg``````````````ggggggg```````````````ggg``````````ggg
`gg``````````ggg```````````````````````````````````gg```````````ggg
``ggg`````````ggg`````````````````````````````````gg``````````gggg`
```gggg````````ggg``````````````````````````````ggg```````gggggg```
``````gggg```````ggg```````````````````````````ggg``gggggggg```````
``````````ggggg```gggg```````````````````````ggg````g``````````````
``````````````g`````gggg``````````````````gggg`````gg``````````````
``````````````gg```````gggggg````````gggggg````````gg``````````````
``````````````gg```````````gggggggggggg```````````gg```````````````
``````````````gg``````````````````````````````````gg```````````````
```````````````gg``````````````gggg``````````````gg````````````````
```````````````ggg```````````gg````gg```````````gg`````````````````
````````````````ggg``````gggg````````ggggg`````gg``````````````````
````````````````gggggggggg``````````````ggggggggg``````````````````

__________¶¶¶______________________________¶¶¶___
___________$¶¶¶¶__________________________¶¶$$¶___
___________¶¶__¶¶______________________¶¶¶¶¶¶_____
____________¶¶__¶$¶__________________¶¶¶¶_¶¶______
_____________¶¶__¶¶¶________________¶¶¶_¶$¶_______
_________¶¶__¶$___¶¶¶_______¶¶____¶¶¶___$¶________
_________¶¶¶__¶¶___¶$¶_____¶¶¶¶__¶$¶__¶$¶_________
__________$¶¶__¶¶___¶$____¶¶_¶¶_¶$¶__¶¶¶__________
__________$¶¶¶__¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶___¶¶¶___________
__________¶$¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶$¶___
¶¶¶¶¶¶¶____¶¶$¶¶_¶$¶$¶¶___¶¶¶$¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶__¶$¶____
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶$¶¶¶¶¶¶__¶$¶¶$¶¶___¶¶_____¶¶¶_____
___¶¶¶¶¶¶___$¶__¶$¶¶¶$¶___¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶$_________________________¶_¶¶¶_______
___________¶$________¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶________
_____¶¶¶¶¶¶¶$__¶¶____$¶¶¶¶$___________¶¶__________
__¶¶¶¶¶_____$__¶¶______¶¶¶___________¶$___________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶_____________¶¶___¶$¶¶__________
___________¶$¶¶¶_¶¶¶¶________¶¶¶____¶$¶¶¶¶________
_________¶$¶_$_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶$¶___¶¶¶______
_________$¶_¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶$_________¶¶¶____
_______¶$¶¶____¶$¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶__$________________
______________¶$¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶________________
_____________¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶__¶¶¶¶________________
_____________¶________¶¶_¶¶_____¶¶________________
______________________¶¶_¶¶_______________________
_______________________¶¶$________________________
_______________________¶$¶________________________
_______________________¶¶_________________________


________NNNNNNNN_N
_____JNNNNNNNNNNNN
____NNNNN"`_`"4NNN
___NNNN`_______(NN
__JNNN_________`"`
__NNN`
_(NNN
_(NN)
_(NNN.________.__
_`NNNNL_.____NNNN
__(NNNNNNNNNNNNN)
____4NNNNNNNNN"

________NNNNNNNL
_____JNNNNNNNNNNN.
____NNNNN"`_"4NNNN
___NNNN`______`NNN
__JNNF_________4NN
_.NNN__________JNN
_(NNF__________NNN
_(NNL_________JNNF
_(NNN.______.NNNN
__NNNNL__._NNNNN
__`NNNNNNNNNNN"
____4NNNNNNN"

_____JNNNNNNNNNNNNN
_____NNNNNNNNNNNNNN
_____`4NNN""""NNNF"
______(NNN___.NNN`
______NNN)___(NNN
______NNN)___NNN)
_____(NNN____NNN)
_____JNNF___(NNN
JNN._NNN)___JNNF
NNN)JNNN____NNN)
NNNNNNN`_(NNNNNNN

____NNNNNN).JNNNNN
___NNNNNNN)(NNNNNN
___"4NNN"`_`"4NNN"
____(NNN_____JNNF
____NNNL_____NNN)
___.NNNNNNNNNNNN
___(NNNNNNNNNNNF
___NNN)_____NNN)
___NNN)____(NNN
_.JNNN_____JNNN_.
(NNNNNNN_NNNNNNN)
(NNNNNN"_NNNNNNF`

___JNNNNNN)_JNNNNNN
___NNNNNNN)_NNNNNNN
___"4NNN""__""NNNF"
____(NNN_____(NNN
____NNN)_____(NNN
____NNN)_____NNN)
___(NNN_____.NNN`
___NNN)_____(NNN
___NNN)_____NNN)
__(NNN_____.NNN`
(NNNNNNNNNNNNNNNN)
(NNNNNNNNNNNNNNNN)
_____________(NNN
_____________(NN)
_____________(NN

___NNNNNNNNNNNNNNN
__NNNNNNNNNNNNNNNN
__""4NNN""""""4NNN
____(NNN____._(NN)
____NNN) JNN)_(NN
___.NNNNNNNN)
___(NNNNNNNN
___NNN)_(NNF__NN)
___NNN)_`""__(NN)
._JNNN_______NNN)
NNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNF


_____________________________¶¶
_____________________________¶¶
_______________¶¶¶___________¶¶¶
________________¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶_¶
__________________¶_¶¶__¶¶¶¶_¶__¶
__________________¶__¶__¶¶_¶_¶__¶___¶¶
__________¶_______¶¶__¶¶___¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
___________¶_¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
____________¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶__¶¶_¶¶¶
________¶¶¶¶_¶____¶¶¶¶________¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶
_____¶¶_____¶¶__¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶___¶
________¶¶___¶¶______________________¶¶__¶¶¶¶¶
____¶_¶¶¶¶_¶¶¶________________________¶¶_¶¶¶¶¶
___¶¶______¶¶__________________________¶¶¶¶¶_¶
____¶¶_____¶____¶¶¶______________¶¶¶____¶____¶
____¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_¶¶¶¶¶
___¶¶___¶¶_____¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_¶
__¶¶_¶__¶¶______¶¶¶______________¶¶¶_______¶___¶¶
__¶_¶¶¶_¶¶_________________________________¶__¶¶
____¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶__¶
__¶¶___¶____¶¶_____¶¶___¶¶_¶____¶¶¶____¶____¶____¶
__¶____¶____¶¶______¶¶____¶_____¶______¶¶___¶____¶
¶¶¶____¶____¶_______¶¶__________¶_______¶___¶____¶
¶¶¶_¶¶¶¶____¶_______¶¶__________¶______¶¶___¶___¶¶
¶¶_¶¶__¶____¶¶______¶___________¶______¶____¶__¶¶
__¶¶____¶¶_________________________________¶¶__¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶____¶¶
__¶¶__¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶__¶¶¶
__¶___¶_¶¶¶____________¶____¶____________¶¶¶¶¶¶¶
_____¶__¶¶_¶¶___________________________¶¶¶__¶¶_¶
_____¶_¶¶¶¶_¶¶_________________________¶¶______¶¶
_____¶¶¶¶¶¶__¶¶_______________________¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶_¶¶¶___¶¶_____________________¶¶_¶¶¶
_____¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶_________________¶¶___¶¶¶
__________¶¶_¶_____¶¶¶________¶¶¶____¶¶____¶¶
__________¶¶_¶____¶¶____¶¶¶____¶_____¶¶_¶¶¶
__________¶¶_¶¶___¶¶¶___¶¶¶___¶_¶¶¶___¶
______________¶_¶¶¶_¶___¶¶¶¶__¶__¶¶¶___¶
______________¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶_¶__¶¶____¶¶¶
_______________¶¶¶____¶¶¶¶___¶_¶
________________¶¶¶____¶¶¶____¶¶


___________________¶
___________________¶¶
___________________¶¶¶_______¶
___________________¶¶¶_______¶
_________¶¶________¶1¶______¶¶¶
__________¶¶¶¶___¶¶¶1¶______¶_¶
___________¶1¶___¶111¶__¶¶¶¶_¶¶
___________¶1¶__¶m111¶_¶1111¶¶
___________¶1¶¶_¶1111¶_¶1111¶
__________¶¶11¶_¶¶111¶¶¶111¶¶
__________¶1111¶¶¶111111111¶________¶¶
__________¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
___¶¶¶¶¶___¶111111111111111¶1111¶¶¶¶¶
___¶¶¶_¶¶__¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶
_____¶¶1¶¶¶¶¶11¶¶_______¶11111111¶¶¶
______¶1111111¶¶_________¶¶111111¶
______¶111111¶__¶¶¶¶______¶¶111¶¶
______¶111111¶_________¶¶¶_¶¶11¶
______¶¶1111¶_______________¶11¶¶¶¶¶
_______¶¶111¶___¶M¶___¶Z¶___¶111111¶¶
________¶¶11¶___¶_¶___¶_¶___¶1111111¶__¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶111¶___¶¶¶___¶¶¶___¶11111111¶¶¶¶
_¶¶111111111¶_______________¶1111111111¶
_¶¶¶¶1111111¶_______¶_______¶1111¶¶¶¶¶¶
____¶¶111111¶______¶¶¶______¶1111¶
_____¶111111¶_______________¶11¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶11¶_____¶¶¶¶¶_____¶11111¶
_________¶111¶_____¶¶¶_____¶¶11111¶¶
________¶¶111¶¶_____¶_____¶¶111111¶¶
________¶11111¶__________¶¶1111111¶¶
_____¶¶¶1111111¶¶______¶¶1111¶¶¶111¶
____¶¶111111¶1111¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶_¶¶1¶¶
____¶¶¶¶¶111¶¶1111111111111111¶__¶¶¶¶¶¶
____¶¶__¶¶¶¶_¶1111111111111111¶
____¶________¶1111111111¶¶¶111¶
____________¶11111¶¶1111¶_¶¶11¶
___________¶¶1111¶_¶1111¶__¶1¶¶
___________¶11111¶_¶111¶¶__¶1¶
___________¶1¶¶¶¶__¶111¶___¶¶¶¶
___________¶¶______¶11¶¶____¶¶¶¶
___________¶¶______¶1¶¶______¶¶¶
___________¶¶______¶1¶
___________________¶¶¶¶
____________________¶¶¶


..::::;::::..
..:::::::::8:::::::::..
.::::::db::::d8b::::::::::::.
.::::::::88:::d888b:::::d888::::.
.:::::::::d88b::88888:::d888P:::::::.
:::::::::::888888P???Y88888P:::d88:::::
:::::888ba::888P?::aaa::?Y88::d888P::::::
::::::Y8888888P:aad88888baa:Y8888P:::::::::
.::::::::Y8888P:d88888888888b:Y8P:::aaaadP::.
:::::::::::Y8P:a8888888888888a:Y88888888P::::
::::aaaaaaad88:888888888888888:888888P:::::::
::::8888888888:?8888888888888?:d888P:::::::::
`:::????????Y8b:Y88888888888P:d88:::::::::::'
:::::::::::ad8b:??Y88888P??:d8888b:::::::::
:::::aa88888888ba;:???:;ad888::Y88b::::::
:::::::::?Y888888baaaad88888::::Y8b::::
`::::::::::d88P:88888P88888:::::::::'
`:::::::d8P:::8888P:::Y88:::::::'
`:::::P:::::888P:::::YP:::::'
``:::::::Y8P:::::::::''
``:::::::::''


_________________________§
________________________§§
______________________§§__§
___§§_______________§§§___§§
___§§§§§§§§§§______§§_______§§
____§§______§§§§§__§____§§___§§
_____§__________§§§§_____§____§
_____§§___________§§_____§§___§§_§§§§§§§
______§§§___§§§§___§§§§§§§§§§_§§§_______§§§§§
________§§§_____§§§__________§§_____________§§§§§§
________§§§§§§§§§§_____________§§_§§§§§§§______§§
____§§§§________§§______________§§___________§§
_§§§____________§§_______________§__§_______§§
§§______§§§§§§§§§§_______________§§§§§§§§§§§§
__§§§§___________§§§_____________§_________§§
_____§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§___§§§§§___§§
________§§§§§§§§§§§______§§____§_______§§____§§
_________________§§______§§____§§§____________§§
_________________§§_____§§_____§§§§§§§________§§§
__________________§§____§_____§§_____§§§§§§§§§§§
___________________§§________§§
____________________§§§____§§§
______________________§§_§§§


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶____¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___________¶____¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______________¶___¶_______¶______¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶__¶¶__¶____¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶___¶___¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶
¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶
¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶
¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______¶¶¶¶¶¶¶
¶_______¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶___________¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶___¶¶¶¶¶¶_¶_________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶_____¶_______¶__¶¶___¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶______¶¶___________¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶_________¶_____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________1________________________
_________________________¶________________________
_________________________¶1_______________________
_________________________¶1_______________________
_________________________¶¶_______________________
___________1_______1__1__¶1_1_____________________
___________1________1_¶__¶1_¶_1________11_________
___________¶____1__11_¶_1¶¶_¶11_1__1___11_________
__________1¶____1__¶1_¶¶¶¶¶1¶_1¶¶__1___1¶_________
__________¶¶___1¶__¶¶_¶1¶¶¶1¶_1¶1_1¶___1¶1________
_____1____¶¶1__¶¶_1¶¶1¶1¶¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶1__1¶1___1____
_____1___1¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶¶___1____
_____1___1¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶1¶¶___11___
_____¶___1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶___¶1___
_____¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11___¶¶¶1__11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶___¶1___
_____¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶__11_11___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶1___
_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_____1¶_____1¶¶¶¶¶¶¶_1¶1___
_____¶¶_¶¶¶¶¶¶¶____1¶¶_______¶¶1____1¶¶¶¶¶¶_1¶1_1_
____1¶¶_¶¶¶¶¶¶111_111¶1______¶1111_1_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶___
___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_
__¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_
__¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_111¶¶¶___1¶¶1_1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_
_1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1_1_¶¶1____¶¶11_1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶1¶¶¶11_____1_¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_111¶¶_________1¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__1¶¶1__________¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____1_1_____1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶_
__1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶____1¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶_
___¶¶¶¶1¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶___1¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶11¶¶¶1¶¶1¶¶¶1_
___1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶1__
____¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶1__________¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶___
____11_¶111¶1¶1¶¶¶¶¶¶1_1_1_111¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶11¶1_¶___
_____¶_¶__¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶_11111___
_____1_¶__1¶1¶_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_1¶1¶__¶1_____
_______¶__1¶1¶__11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111_1¶1¶__¶1_____
_______¶__111¶__1_11¶__1_¶11__1¶111__1¶11__¶______
__________11_¶__¶_¶11____1_____1¶111_11_1__1______
__________11____1_1_1__________11__1____1_________
__________11______1_____________1__1____1_________
__________________________________________________


_____________________________________________
________________________¶¶___________________
________________¶¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_____________
__________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_______
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_¶____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶____¶_____¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶________________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶______________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_________
_____________¶¶¶___¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶____¶_________


_________________________¶________________________
_______________________¶¶¶________________________
_______________¶¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶______________
______________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_______________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶_______________
_______¶______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶_______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶___¶¶¶__¶¶¶_¶¶_¶¶_________
__________¶¶¶__¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶___¶¶_¶¶¶__________
___________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___________
________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶_¶_¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶_¶______¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶____
___________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶_________
__________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶__________
_________¶¶¶_¶¶_¶¶¶_____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_______
_______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_______¶¶______
_______________¶¶_¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶_____________
_______________¶¶¶_____¶¶¶¶¶______¶¶______________
________________________¶¶¶_______________________


____________________________________________________________
__________________________¶_¶_______________________________
____________¶¶¶¶¶¶_______¶___¶_______¶¶¶¶¶__________________
____________¶¶_¶__¶¶_____¶___¶¶_____¶¶___¶_____¶¶¶¶_________
_____________¶¶____¶_____¶___¶______¶___¶¶____¶¶¶_¶¶________
______________¶¶___¶¶____¶¶_¶¶_____¶¶__¶¶___¶¶____¶¶________
_______________¶¶¶__¶_____¶_¶¶_____¶_¶¶¶___¶¶___¶¶¶_________
________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶____¶¶¶______¶¶¶____¶¶__¶¶¶¶__________
_______¶___¶¶¶_____¶¶¶_____¶_______¶¶_____¶_¶¶¶¶____________
_______¶¶¶___¶¶______¶_______¶¶¶¶________¶¶¶¶________¶¶¶____
_________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶________¶¶¶__¶¶___
_____________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶¶_¶¶¶¶________¶¶___¶¶¶¶___
__¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶_¶¶_______¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_¶¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶_________________¶¶__¶¶¶¶¶__________
__¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶_¶___¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶________________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶________¶¶______
________________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶______¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶¶¶______
_______¶¶_______¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶__¶_¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶_____¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶________¶¶_¶¶¶¶¶___¶¶¶___
_____¶¶¶___¶¶¶__¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶_¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶___
___¶¶¶¶___¶¶____¶¶__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶________¶¶¶¶¶___
___¶¶¶¶¶_¶¶______¶¶___________¶¶¶¶_____¶¶¶¶____________¶____
_____¶¶¶¶¶________¶¶__________________¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶________
_______¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶¶____
_______¶___¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶___¶¶___
____¶¶___¶¶¶_____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶______¶¶¶¶¶¶___
____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶_______________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶____
_____¶¶_____¶¶¶__¶¶_____¶¶__________¶¶¶_____¶¶_¶¶¶__________
___________¶¶___¶¶_____¶¶¶____¶¶_____¶¶¶¶____¶¶__¶¶_________
__________¶¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶___¶¶¶¶____¶__¶¶____¶¶¶¶¶¶________
___________¶¶¶¶_____¶¶__¶____¶__¶____¶¶__¶¶_________________
___________________¶¶___¶___¶¶__¶¶____¶____¶________________
___________________¶___¶¶___¶¶__¶¶____¶¶___¶¶_______________
___________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_______________
____________________¶¶¶_____________________________________


_____________________________¶¶¶_________________________________
___________________________1¶11¶_________________________________
______________¶¶__________1¶__1¶¶_________11¶¶¶__________________
_____________¶¶_¶1________¶¶_11_1¶1_____1¶¶11¶___________________
_____________¶¶_1¶¶¶¶1____¶¶_111_1¶____1¶1__¶¶___________________
______________¶_11_11¶¶1_¶1¶¶_111_¶1_¶_¶1_111¶___________________
______________¶¶1___111¶1_¶_¶¶111_¶11¶1¶__11_¶1__________________
_______________1¶¶11_1__¶_¶__¶¶___¶_¶__¶1111_¶1__________________
______________¶1_1¶¶¶1__¶1¶¶11¶11¶¶1¶__¶¶_1_1¶______11111________
__¶¶____11111__¶¶____¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶1¶___1¶__11_¶¶¶¶11¶¶¶______
__¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶1¶¶¶1______________¶¶¶¶1__¶¶__¶¶1__1¶1________
___¶___11__1___¶11¶¶1____________________¶¶¶11__¶1_11_¶¶_________
___1¶¶¶1111111__¶¶______1¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶___1¶¶__¶¶_1111¶__________
______11¶¶¶1111¶¶_______¶1111_____¶¶¶¶1_____¶¶¶¶_1111¶1__________
________1_____¶¶________¶1¶¶¶_____¶¶1¶1______¶¶__11¶¶____________
________1¶1¶11¶_______________________________¶¶111______________
____1¶¶¶¶1¶11¶¶_______________________________1¶¶11¶1¶¶1111______
___¶¶¶11_1___¶_____1¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶1____¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___
1¶¶11_1__1111¶_______1¶1¶¶¶11¶11¶1¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶1¶¶¶______11¶¶1_
¶11_1111¶¶1__¶__________1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶__________¶¶____1___¶¶¶11¶¶_
1¶¶¶¶¶¶¶¶1_11¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________¶¶1_1111¶¶¶1______
_______111___1¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶1¶¶111¶¶_________
_________11¶11¶¶___________¶¶111¶1____________¶1_1111____________
_______1¶¶11__1¶¶__________¶¶¶¶¶¶1___________¶¶1111¶¶¶1__________
______1¶1_11_¶¶_¶¶_________________________1¶¶_1¶11111¶¶¶1_______
______¶1_1111¶___¶¶1______________________¶¶¶¶___11______¶1______
_____¶¶_11_1¶__1¶_1¶¶1_________________1¶¶¶1__¶¶¶1111¶¶¶1_¶1_____
__¶¶¶1_11¶¶¶_¶¶__¶¶__¶¶¶¶¶1________1¶¶¶¶¶___¶1__1¶¶¶¶¶11¶1¶¶_____
__11¶¶¶¶¶11__¶__¶¶___¶__1¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶11___¶___________11_____
_______________¶¶_111¶__¶__¶__¶¶__¶_1¶__1¶¶¶¶¶___________________
_______________¶1_11_¶¶_¶_¶1__1¶¶__¶_¶1_1__11¶¶__________________
_______________¶¶_11_¶¶¶__¶_1111¶¶_¶__¶¶1__11_¶¶_________________
________________¶11_1¶____¶1_11__¶¶_1__¶¶¶¶¶1__¶_________________
_______________1¶__¶¶1_____¶¶_1111¶______11¶¶1_¶_________________
______________¶¶1¶¶¶_______1¶¶1111¶__________¶¶¶_________________
______________1¶_____________¶¶__¶1__________1¶__________________
______________________________¶1¶¶_______________________________
______________________________¶1_________________________________


Солнце и туча из цифр и букв

______________________¶¶__________________________
_______________________¶______¶___________________
______________¶________¶_____¶¶_____¶¶____________
______________¶¶¶______¶¶____¶¶____¶¶_____________
________________¶¶_____¶¶____¶____¶¶______________
_________________¶¶_____¶___¶¶___¶¶_______¶¶______
________¶¶¶_______¶¶____¶¶__¶¶__¶¶______¶¶¶_______
_________¶¶¶¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶¶_________
_____________¶¶¶¶___¶_______________¶¶¶___________
________________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_____¶¶¶¶¶¶__
____________________¶¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶¶______
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___________¶¶¶______________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_______________¶¶_____________
__________________¶_____¶¶___¶¶____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___________¶¶¶¶¶__¶________________¶¶_____________
_________¶¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶_________¶¶__¶¶¶¶_______
__________________¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____¶_____¶¶¶¶¶¶¶__
_______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_____¶¶____¶¶¶__¶________¶__
______¶¶____¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶¶________
__¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶______
¶¶¶¶¶______¶_______¶¶______________________¶¶_____
¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶____¶_____¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶______¶¶¶¶_______
___¶¶¶¶_____________¶¶¶______¶¶___¶¶______¶¶______
______¶¶____¶¶______¶¶_____________________¶¶_____
_______¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶_______________________¶¶¶¶¶_
_________________¶¶¶_______________________¶___¶¶¶
_________________¶¶________¶¶_______¶¶___________¶
_________________¶¶¶____________________________¶¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
_____________________________¶¶¶____¶¶¶_____________________¶____¶_________________________________
__________¶¶__¶¶___¶_____________________________
______¶¶__¶¶¶_¶¶__¶¶___¶¶________________________
______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_________________________
___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
___¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
_____¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_________________
_¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶____________¶¶¶________________
__¶¶¶¶¶¶______¶¶________________¶¶¶¶¶¶___________
_____¶¶______¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶¶¶______¶¶_______________________¶¶¶________
_¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_________________________¶¶________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________¶¶________
___¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶______
__¶¶¶¶___________________________________¶¶¶¶____
___¶¶_______________________________________¶¶___
___¶________________________________________¶¶___
__¶¶_________________________________________¶¶__
___¶¶_______________________________________¶¶___
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_________________________________________________


___________¶___¶____¶____________________________
___________¶___¶¶__¶¶____________________________
______¶¶___¶¶__¶¶__¶¶___¶________________________
_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶________________________
___¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________________
____¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_¶¶¶¶_____________________
______¶¶¶¶____________¶¶¶¶_______________________
_¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶________________________
__¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶___________________
______¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
__¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶___________
_____¶¶¶¶¶______¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶_________
___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____________________¶¶_________
___¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶________
_______¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶______
______¶¶¶¶________________________________¶¶_____
________¶¶_________________________________¶¶____
________¶¶_________________________________¶¶____
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________________________________________________
_________________________________________________


__________________$
____________$_____$_______$
______$_____$$___$$_____$$
_______$$___$$$_$$$___$$$
_$______$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$__$$$_______$$$$
____$$$$$___________$$
_______$____________$$$$$
____$$$$____________$$$$$$$
$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$
_______$$$___$$$$$$$_______$$$$
______$$$$$$$$_____$________$$$
____$_____$$$$_______________$$$$$
__$______$$__$___________________$$
$_____$$$__________$___________$$$
_______$$$$$$$$$___$$$$$______$$$$
__________$$$__$$$$$__$$$$$$$$$$


Кошки смотрят в небо из символов и букв

-----------------,MMM8&&&.
-------*------MMMM88&&&&&---*
-----------*-MMMM88&&&&&&&
-------------MMM88&&&&&&&&
-------*-----MMM88&&&&&&&&
--------------'MMM88&&&&&&'
-----------------'MMM8&&&' --- *
---------|\___/|-------/\___/\
---------)-----(-------)--~- ( '
--------=\-----/=-----=\----./=
----------)===(---------)-~-(
-------- /-----\-------/---- \
--------|-------|------)-~---(
-------/--------\-----/---~-- \
-------\--------/-----\~---~- /
_/\__/\_____/_/\_/\__~_/\_/\
--| | | || | |( ( | | | | | |))| | | | |
--| | | | | | |) ) | | | | | //| | | | |
--| | | | | | ((| | | | || |(( | | | | | |
--| | | | | | | | | | | | | |\)| | | | | |