Рисунки символами - профессии


Повар из символов

______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶__
____________________¶¶¶____________________________¶
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________________¶¶¶_
____¶¶¶¶______________¶¶______¶¶¶¶q___________¶¶¶___
___¶–______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶___
___¶¶_____________¶¶______¶¶¶____________________¶¶_
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶____________¶¶¶___
_______¶¶¶¶¶_________________________¶¶¶¶¶¶__¶3_____
_____¶¶¶¶___________________________________¶¶______
_____¶¶¶¶________________________________¶¶_________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_________¶¶¶________________¶¶¶¶__________¶¶¶_______
_______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_______
_____q¶¶¶¶¶¶¶v_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶__¶¶¶¶__________
______¶¶___¶__¶¶8____¶8¶¶¶¶¶¶v___¶¶¶___¶¶q____¶¶____
_____¶___¶_______¶_¶¶3_¶¶¶¶__¶_q¶¶¶¶___¶¶______¶¶___
__¶¶____¶¶_____¶q__¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_¶___¶______
_¶¶¶___¶¶_____¶¶_____¶¶¶¶_¶________¶¶_______¶_______
__¶¶¶¶¶________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___q¶_____¶¶$________
__¶¶_¶¶¶¶________¶¶¶___________¶¶______¶¶___________
_______¶¶_________¶¶__________¶¶______¶q____________
________¶¶___________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶_____________
________¶¶_____¶¶______________¶¶____¶¶_____________
__________¶_______¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶______________
___________¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶_______________
_____________¶¶_______¶¶¶8_______¶¶_________________
________________¶¶____________¶¶$___________________
___________________¶¶¶__¶¶¶_________________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_______________________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
__________________q¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
_________________¶¶¶___¶¶¶¶¶________________________
______________¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_______________________


Дипломат из знаков для контакта

____________________8¶¶¶¶¶¶_______¶¶_______________
___________________¶¶¶¶¶¶¶_o________¶o_____________
_________________¶¶¶¶¶¶3______________¶____________
_________________¶¶¶¶¶¶_______________$____________
_________________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶__¶¶¶____________
_________________¶¶¶¶¶¶____o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶___¶¶¶___¶3__________
_________________¶__o_______¶¶___¶_¶¶_¶¶___________
_________________¶3__________3¶¶¶_3¶¶¶¶____________
___________________$¶__o__________83_8¶____________
_____________________¶¶______________¶_____________
______________________$________¶¶¶¶¶¶o_____________
_______________________________¶¶_¶_¶______________
_______________________¶___________¶_______________
_______________________¶¶_________¶__________o_____
_____________________8¶¶¶¶_______¶¶__________¶¶8___
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶3_____¶_¶¶__________q¶___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_q¶¶¶______¶_¶¶___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶_¶¶¶q_
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$___¶¶¶___¶¶¶¶__o¶o¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶3_¶o¶¶_
____________3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶8__¶¶¶¶¶_¶¶_____¶_
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶_q¶¶¶¶¶¶¶q___q__
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶q¶____
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶______
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶_¶¶¶¶¶¶________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶$¶¶_¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____$___¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8__8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
____________¶¶q¶¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q___________
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3___________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________________$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶______
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q____
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶8_______________


``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````
`````````````````````1111001``````````````````````
``````````````````1101``1000011```````````````````
`````````````````1111`101111111````````````110````
``````````````````111`11````10````````````00`101``
```````````````````11111`````111`````````00111`11`
`````````````````````11``````11```````````111``1``
``````````````````````10000001````````````101100``
`````````````````1100000000000011`````````000000``
`````````````00000000010000011000011100000011100``
`````````100000111110011111001100000111110011101``
`````````00011100000011111101110010000111110000```
`````````0111100111100011110111101000000001111````
````````1011101``````101111111110100```````0``````
`````````011001```````00111111110100``````````````
`````````000111```````10111111100001``````````````
`````````001``11```````001111110000```````````````
```1001`101````0```````101111100100```````````````
``1111110011```1```````00111110000````````````````
`111111111110011```````00011110000````````````````
1111111111111101``````10000011100`````````````````
111111111111111111````00111000101`````````````````
111111111111111110```00011111100``````````````````
```11111111111110```101001111100``````````````````
`````11111111110```101100111110```````````````````
```````11111111```1011100111110```````````````````
``````````1111```10011100111110```````````````````
````````````````1001110010111100``````````````````
```````````````10011000``0111100``````````````````
`````````````100111000```1011100``````````````````
```````````1000111001`````00111101````````````````
`````````00001111001``````101111001```````````````
````````0000000000`````````10111000```````````````
````````10010```````````````100001````````````````
`````````00101````````````````1000000000``````````
``````````00001```````````````1000000001``````````
````````````000````````````````01101``````````````
``````````````````````````````````````````````````

Оратор в символах

___________________3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3____________________
________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_______________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___¶¶¶_________________
_____________8¶¶¶¶¶¶¶_____¶–_8_$¶oo_________________
___________o¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶_¶¶__¶_o$_________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶_¶__–_________________
_____________¶¶¶¶___________________________________
______________¶¶¶8________¶¶¶¶¶__¶__________________
_________________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_¶___________________
_________________¶¶______¶¶¶¶¶¶¶____________________
______________3$__¶_______¶¶¶¶¶_____________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶o________¶¶¶¶___________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__________________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3¶¶_¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________8______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶__¶_8____
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶______
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶________
_______$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_______¶¶¶¶¶¶¶¶o___o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______8¶¶¶¶q____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______¶¶¶¶¶_$__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________


Официант (картинки символами)

__________________________________________¶¶¶______
________________________________________¶¶¶¶¶¶_____
_______________________________¶8____ov___o¶¶¶¶____
________________________________$____qv_v_¶¶¶¶¶¶___
________________________________o____o_3_¶¶¶¶¶¶¶___
________________________________3v___o____v¶¶¶¶____
_________________________________o___o___q¶¶¶¶_____
__________________________________83_q_¶¶¶¶¶¶¶_____
__________________________________o____v___________
________________v$¶¶¶¶¶q___________qv__o___________
_____3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶q¶¶$¶¶¶¶___________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_o38$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
________8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o___¶__¶¶¶¶¶¶3________
____________________¶___v3______3__¶¶¶¶¶¶¶¶________
_____________________$_¶¶q_____3__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
______________________¶¶¶¶¶___$q_¶¶¶8¶¶¶¶¶¶________
_______________________¶¶¶¶¶__3o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
_______________________o¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________________________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__________________________¶¶¶¶_¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q______
_____________________________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_____________________________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_o¶¶¶¶______
__________________________¶q__o__¶¶¶¶$¶¶__¶¶¶______
___________________________¶$¶__8____o3$__8________
___________________________v¶¶¶¶¶q¶¶8oq__v_________
____________________________¶¶_¶¶q$$___o3¶¶¶_______
___________________________¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3$$______
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶$38¶¶¶¶_________
___________________________¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶_________
__________________________¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_________
__________________________¶¶¶¶¶¶¶__________________
_________________________¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
_______________________¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________________¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶____________
______________________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶___________
_____________________¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶___________
________o$3¶¶________¶¶¶¶¶__________¶¶¶_8__________
_________¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_____________¶¶¶¶¶¶________
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__________________3¶¶¶¶_______¶q__¶¶¶______________


Бармен из символов

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1111¶¶¶11¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111111¶11111111¶1¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11111¶111111111¶1¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶¶1¶¶¶111111¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶111¶¶1111¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶__11___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶1___¶¶¶¶¶¶
¶¶1__________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶1___________¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶
_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶
________1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶¶¶¶¶¶
________1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶
_1______1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___111__1_1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______1¶_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________1_1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶11¶
1___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_1___1________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
__11_1___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
__¶¶111___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶1_1¶1______11_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1¶______11____1111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1________¶¶1¶1_11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__1¶1____¶¶¶1_1__111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶1_____¶¶1¶¶_1___11_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶_1¶11¶¶¶¶¶¶__111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__1111111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____1111__11_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____1¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


Бизнесмен из цифр и букв

__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q___________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
____________¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____¶¶¶____¶______________________¶¶¶¶¶¶¶___________
_____¶¶¶___¶__3q_____¶¶____________¶¶¶¶¶¶___________
______¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶___________
______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶_______________¶q__________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶v___¶¶¶_________________¶___________
_______¶¶¶¶¶__¶¶3______________________¶____________
________¶¶¶¶¶_¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶_________
_________¶¶__¶______________________q¶¶¶¶¶¶¶¶_______
________¶______¶¶_o________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
_______q______¶o_¶_____¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_______¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3__
______v¶_______¶_¶¶¶__¶___¶¶o__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶______¶¶¶¶__q¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____8¶_3¶¶v_¶¶__¶¶v____¶¶¶3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______3___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________$_____q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q___
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_________________v¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$_________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$___________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v___________
____________________q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8________________

______________________¶¶¶¶¶¶¶¶______________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
____________________¶¶¶¶¶¶q___v¶____________________
____________________¶¶¶¶¶______¶____________________
____________________¶¶¶¶¶1____¶o____________________
____________________1¶¶¶____¶¶¶_____________________
___________________¶¶3v____q¶¶¶_____________________
_______________v$¶¶¶___3¶8¶____3¶¶¶_________________
___________o¶¶8____$__¶¶¶¶¶¶¶¶8¶___v¶3______________
__________¶8________¶¶___¶¶___o______¶¶_____________
__________¶______________¶¶v_______o¶v¶$____________
_________o¶__3$__________¶¶¶_______¶¶_¶¶____________
_________¶1__¶¶__________¶¶¶¶______v¶_q¶____________
_________¶____¶__________¶¶¶¶v______¶__¶____________
________8¶____¶__________¶¶¶¶¶______¶__q¶___________
________¶¶____8o_________¶¶¶¶¶______31__¶___________
________¶¶____1¶_________¶¶¶¶¶v_____1v__¶$__________
_______¶¶o____q¶_________¶¶¶¶¶¶______¶__¶¶__________
______1¶3_____¶¶3________¶¶¶¶¶¶¶_____¶__¶¶__________
_____q¶______¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶_____¶__q¶__________
_____¶¶_____8¶¶_¶________¶¶¶¶¶¶¶____1o___¶__________
_____¶______¶¶v_3¶¶31v38¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶q_________
____¶______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶____¶¶_________
____¶_____¶¶_____¶¶¶88883838$8$8¶83¶¶o___v¶_________
___v¶8$1_¶¶1_____¶¶¶888888888888888¶¶¶____¶1________
__¶¶q__¶¶_______3¶¶¶888888888888888¶¶¶v__¶¶_________
__¶¶¶__¶1_______¶¶¶¶8888888$$$888888¶¶¶qqq¶1________
___¶¶_¶________v¶¶¶$888888$¶¶¶88883$3¶o¶_v¶¶¶¶¶¶v___
__¶38¶_________¶¶¶¶888888$¶¶¶¶838¶¶¶¶¶¶¶¶q¶¶_q¶¶¶¶__
_______________¶¶¶$888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶8v13¶$3¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_______________¶¶¶888888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______________v¶¶$88888$¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______________¶¶¶88888¶¶¶¶¶3¶¶¶3q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________q¶¶¶88838¶¶¶¶_1¶¶¶38¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶888¶¶¶¶¶___¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶88$¶¶¶¶¶___¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________¶¶¶¶888¶¶¶¶¶___¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________1¶¶¶¶888¶¶¶¶¶___¶¶¶q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________o¶¶¶$888¶¶¶¶¶___¶¶$3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
____________q¶¶¶8888¶¶¶¶¶___¶¶8q¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$______
____________3¶¶¶8888$¶¶¶¶___¶¶3o¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
____________$¶¶¶88888¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶v___________
____________¶¶¶¶88888¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o___________
____________¶¶¶$88383¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$___________
____________¶¶¶$888838¶¶¶____3¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
____________¶¶¶83833$¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____1_v¶¶¶¶¶¶¶¶____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$_________q¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o____________¶¶¶¶¶¶___________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶v____________________8¶3____________


Аквалангист из символов и букв

__________________¶¶¶_____________________________
________________¶¶¶¶¶¶¶___________________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶_____________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____
__________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________________¶___¶__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
__________________¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_
_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶____
______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_____________
___________________¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_____________
___________________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______________
__________________¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_______________
_________________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_______________
________________¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶______________
________________¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶______________
_______________¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶______________
¶¶¶___________¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶______________
¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶______________
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶______________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶_____________
____________¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶_____________
_____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________
________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________
_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________
__________________¶¶¶_____________________________


Диджей DJ из цифр

11111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111___11111111111111111111111111
1111111111111111111___1111___111111111111111111111
111111111111111111__111________1111111111111111111
11111111111111_111__111________1111111111111111111
1111111111___11¶1____1_________1111111111111111111
1111111__111¶¶¶¶_____________111111111111111111111
11111_11¶¶¶¶¶¶¶¶____________1111111111111111111111
111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__________1111111111111111111111
11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶1_1¶¶11111111111111111111111
1111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111
1111_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶1_11111111111111111111
111__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111
111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111
11_1¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶___111111111111111111111
11_1¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶11_____11111111111111111111
111¶¶¶¶¶¶1_______1¶¶¶¶1111______111111111111111111
111¶¶¶¶¶¶¶1_____1¶¶¶¶1_1111______11111111111111111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶1_1111111_____1111111111111111
1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111___111111111111111
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111_____111111111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_11111111111_______1111111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111_111¶¶¶¶¶___111__1111
11¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶11¶¶¶11
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11111¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶
11_1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶1
1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶1111111____1¶¶¶11_
111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111____1111111¶¶¶11¶1111¶¶11¶¶¶¶1111
11_1¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶1111111¶¶¶1¶¶¶¶¶11111
11_1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__11¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1_1111
11_1¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111
11111___1¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1___1111111
1111_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶1__1111111111
1¶¶¶¶¶¶11_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___1¶¶¶¶1_11111111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11__1¶¶¶¶¶11111111111111
11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111________¶¶¶¶¶1111111111111111
11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1___11111111111111
1111111____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_11111111111111111
11111111111111__111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_111111111111111111
111111111111111111___1¶¶¶¶¶¶¶1_1111111111111111111


Компьютерщик из цифр

__________________________________________________
_____________________________1¶¶¶__1______________
___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
____1_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_11___
_¶¶¶¶_____________________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__
1¶¶¶¶______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
¶¶¶¶¶______________________11¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶__
¶¶¶¶¶_____________________1¶¶__1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶____1__
1¶¶¶¶_______________________¶¶_1111¶¶¶¶¶¶¶________
_¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶_________
_¶¶¶¶__________________________11__1__1¶¶¶________
_¶¶¶¶1____________________________111¶¶11¶¶_______
¶¶¶¶¶1____________________________¶¶¶¶11_1¶¶______
¶¶¶¶¶¶___________________________¶¶¶¶¶11_11¶______
__¶¶¶1__________________________¶¶1_¶¶11__1¶¶___1_
___¶¶___________________________¶11_1¶111_11¶__¶¶1
___¶¶___________________________¶11__¶¶¶11¶¶¶_¶¶¶_
___¶¶___________________________¶111__¶¶11_¶¶_¶¶¶_
__¶¶¶¶__________________________¶1111__¶11_1¶_¶¶¶_
_1¶¶¶¶¶1_________________________¶_____¶¶___¶_¶¶¶_
_¶¶¶¶¶¶¶111111111_______________1¶_11¶¶¶1___¶11¶¶_
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___111¶¶11__1¶¶¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶_
__11___1¶¶¶________1¶¶¶¶¶¶1111¶1111111¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_
_______¶¶¶¶1____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶1_¶¶_
______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111__¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__
¶____¶¶¶___1¶1¶111111___1¶¶_¶¶¶_____¶¶¶1__¶¶¶1¶¶__
¶¶__¶¶¶________________¶¶__¶¶¶¶111¶¶¶¶1___¶¶11¶___
¶¶¶¶¶¶_______________¶¶_1¶¶¶1111¶¶¶¶111_1¶¶¶1¶¶___
_¶¶¶¶_______________¶¶_¶¶¶11111___¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1____
1¶¶¶1______________1¶1¶¶1111____11¶¶¶1111111¶¶____
¶¶¶¶¶1_____________1¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶____
¶¶_¶¶¶1______________¶¶111111¶¶¶¶1____1¶¶¶¶¶1¶¶___
¶___¶¶¶_______________1¶¶11111__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__
_____¶¶¶_________________1111_1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______¶¶¶___________________11111_11¶1___¶¶¶¶¶_¶¶_
_______¶¶¶___________________¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶
________¶¶¶_________________1¶___11¶¶111¶¶¶¶____1¶
_________¶¶¶________________¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶1____¶
_________1¶¶¶______________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶______
__________¶¶¶¶____________1¶¶_______¶¶¶¶¶¶1_______
__________________________________¶¶¶¶¶¶¶_________


__________________________________________________
_______________________________11111______________
____________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________
_____¶¶¶¶¶1_______________¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶__________
___1¶¶1__11111___________¶¶¶¶1_¶¶_1_1¶¶¶¶_________
_1¶¶111__¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶1¶¶_1¶¶11111¶¶¶_________
_¶¶11111__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶________
__¶¶11111_1¶11111¶¶¶¶1___1¶¶1_¶_¶¶1111¶¶¶¶________
_1¶¶¶1111__¶¶1111¶¶1_1¶____¶¶___¶¶_1_1¶¶¶¶________
¶1_1¶¶1111__¶¶111¶¶¶1_¶1____¶¶11¶¶111¶¶¶¶¶________
___11¶¶1111_¶¶111¶¶¶¶¶¶_____111___¶¶¶¶__1__¶¶¶¶___
__1111¶¶111__¶¶111¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶¶__
111¶111¶¶111__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1¶¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶¶¶_
1¶¶¶¶111¶¶111__________¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶1¶¶¶1_
¶¶¶1¶1__1¶¶11_____11¶¶¶¶_____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶11¶¶¶__
1¶1¶__111¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______1¶¶¶¶¶¶¶¶___¶1¶¶¶¶__
¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_________1111_1¶¶¶¶¶¶___1¶1¶¶¶¶¶_
1¶1_____¶¶1¶¶1¶________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶1¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1_1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶1¶¶¶¶¶1¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶1¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶1¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶11¶¶¶_
_____________________¶1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_
_____________________¶1¶1_1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
_____________________¶1¶¶__11_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111____
_____________________¶1¶¶1¶__¶¶111___¶¶¶¶_________
_____________________¶1¶1_1¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶__1_____
_____________________¶1¶1___¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶___
_____________________¶1¶1___¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_
_____________________¶1¶11¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶
_____________________¶¶¶1_11___1¶¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶
_________________________________¶¶1__________11__


Танцоры

``````````````````````````````````````````````````
```¶¶`````````````````````````````````````````````
``¶¶1``1¶1``1111``````````````````````````````````
````11``¶`1¶¶¶¶¶¶1````````````````````````````````
`¶¶¶¶1¶`1¶¶¶````¶¶````````````````````````````````
`````1¶1¶`1¶11``¶¶```````````````````````¶¶¶¶`````
```````````¶¶111¶¶`````````````````````¶¶¶¶¶¶¶1```
````````¶¶¶¶¶¶¶¶```````````````````````¶¶`1¶¶¶¶```
````````¶¶``¶¶¶¶¶¶1```````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶```
````````¶¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶```1¶1`````````¶¶1111¶¶¶`````
````````1¶¶¶¶1`1¶¶¶`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1`````1¶``````
``````````¶¶¶¶¶1¶``1``````````¶¶¶¶¶``1¶¶````¶¶````
````````````1¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶1¶¶¶¶¶`````¶¶¶``
````````````¶¶¶¶¶¶¶`1¶```````1¶1`1¶¶¶¶¶``````¶¶¶``
``````````¶¶¶¶¶¶¶¶1``¶¶¶1``1¶¶¶¶¶¶1`1¶¶``````¶¶```
`````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶1¶¶¶1`````¶¶`````1¶1```
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````````¶¶¶`````¶1````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````¶¶¶¶¶¶11¶¶1`````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````
`````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````
```````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````
1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``1¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶```````
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`¶¶¶¶¶¶1```¶¶¶¶¶```````
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶````¶¶¶¶¶1``````
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````¶¶¶¶¶``````
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```````````1¶¶¶¶1````
`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````````¶¶¶¶¶1``
```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶````````````````¶¶¶¶``
``````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶``1¶1`````````````````1¶¶¶`
``````1¶1````````````````¶¶````````````````````¶¶¶
``````¶¶`````````````````¶¶`````````````````````1¶


________________________________________
____________________$$$$$$$$____________
__________$_______$$$$$$$$$$$___________
_______$$$$$$$____$_____$$$$$$__________
______$$$$$$$$$___$$_$$$$$$$____________
___$$$$$$$$$_$____$$_$$__$$_____________
__$$$$$$$$$$_$$____$____$$______________
_$$$__$$$$$$_$_____$$$$$$$$_____________
_$$$____$$_$$$__$$$$$$$_$$$$$___________
_$$$____$$_$___$$$$$_$$$$____$$_________
__$$___$$___$_$$$_$$$$____$$__$_________
__$$___$$$$$_$$$$__$_$_____$___$________
___$$____$$_$__$$___$______$$___$_______
___$$_____$$___$$_$_$____$$$$$___$______
___$$______$$$$$$$$_$_$$$___$$__$$______
___________$$$$$_$$$$$$$_______$________
_____________$$$$_$_$_$$$___$$$$________
_____________$_$$$$$_$$__$$$$$_$________
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$__$________
_____________$$$$$$$$$$$$$$__$_$________
_______________$$_$$$$$$$$$__$_$________
_______________$__$$$$$$$$$__$$$________
_______________$$__$$$$$$$$_$$$$$_______
________________$__$$$$$$$$__$$$$_______
________________$__$$$$$$$$___$$$$______
_______________$$_$_$$$$$$$_____________
_______________$__$_$$$$$$$_____________
_______________$_$__$$$$$$$$____________
_______________$_$__$$$$$$$$____________
_______________$_$__$$$$$$$$____________
_______________$____$$$$$$$$$___________
_______________$$$$$$$$$$$$$$___________
________________$$$___$$$$$$____________
________________________________________


Вальс

``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````1188888`````````````````````
```````````````````88888888888```````1888881``````
```````````````````888888888888`````8888888888````
```````````````````888888888888`````88888888881```
```````````````````188888888888`````88888818881```
```````````````````18888888881``````88888118888```
``````````````````````````11````````8881`11``11```
``````````````````11118888881````````1``````1`````
`````````````18888888888888888811````1``111```````
```````````188888888888888888888881``111111```````
`````````8888888888888888888888888881`````````````
```````88888888888888888888888888888881```````````
`````8888888888888888888888888888888888811`11`````
```18888888888888888888888888888888888888811```11`
``888888888888888888888888888888888888888888811`1`
`1888888888```8888888888888888881111188888888881``
``18881```````88888888888888888811111111```1188```
``````````````188888888888888881111111````````````
``````````````188888888888888881111111````````````
```````````````88888888888888811111111````````````
```````````````88888888888888811111111````````````
``````````````8888888888888888811111111```````````
``````````````8888888888888888811111111```````````
``````````````8888888888888888811111111```````````
``````````````88888888888888888811111111``````````
`````````````888888888888888888811111111``````````
`````````````888888888888888888811111111``````````
`````````````888888888888888888881111111``````````
```````````````1888888888888888881111111``````````
```````````````11111181``111111111111118``````````
````````````````811118811111111111111188``````````
````````````````8111118111111111``11```1``````````
````````````````8111118811111181```11`````````````
````````````````181111181111111111`11`````````````
````````````````181111188111118``11`11````````````
````````````````181111181`111181`111`11```````````
````````````````18111118``111118``111`11``````````
````````````````18111118`1111118```111`1``````````
````````````````18111181`1111181````111`1`````````
````````````````88111181`111118``````11111````````
````````````````81111181`111118```````1`11````````
````````````````8111118``1111181```````1`1````````
```````````````18111118``111118`````````111```````
```````````````18111118``111118`````````111```````
```````````````18111118``111118`````````1``8``````
```````````````81111188``111118`````````1`88``````
``````````````181111181``111118````````18888``````
``````````````111111181``111111`111````1888```````
``````````````11111111```1111188888`````11````````
```````````````88888881```88888888````````````````
```````````````888888888``8888````````````````````


Балерина

``````````````````````````````````````````````````
`````````````````````````````1111``111````````````
``````````````````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````
`````````````````````````¶¶1¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1````````
````````````````````````¶¶```1¶¶¶¶`1¶¶¶11¶````````
````````````````````````¶¶```¶1`1¶¶``1¶¶¶¶1```````
````````````````````````¶¶``¶¶``¶¶¶``¶¶¶¶¶1```````
`````````````````````````¶¶`¶¶```````¶`1¶1````````
``````````````````````````¶¶¶¶`````¶¶``¶¶`````````
````````````````````````````¶¶``1¶1¶¶¶¶1``````````
`````````````````````````````¶``1¶¶¶¶¶````````````
````````````````````````````¶¶``````¶`````````````
``````````````````````11¶¶¶¶¶````¶`1¶¶````````````
```````````````````1¶¶¶¶¶1¶¶1````````¶¶¶¶`````````
``````````````````¶¶¶``````¶¶````````1¶1¶¶1```````
````````````````¶¶¶```1````¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶``1¶1``````
````````````1¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶1``¶¶``````
`````````¶¶¶¶¶¶````1¶¶¶¶1`````````````¶1``¶¶``````
```````¶¶¶1`````1¶¶¶1``¶`````````````¶¶```¶1``````
````¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶`````¶¶1``````````¶¶```¶¶``1````
`¶¶¶¶1``¶¶¶¶¶¶``````````¶¶``````````¶¶```¶¶```````
¶¶¶¶¶1¶¶1````````````````¶````````¶¶¶```1¶````````
1``¶¶¶1`````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````¶¶`````¶1````````
````````````¶¶¶`````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````1¶¶`````````
```````````¶¶````¶¶¶11¶`````1¶¶¶````1¶¶`1¶¶¶1`````
```````````¶¶¶¶11¶``1¶1```¶¶¶1``1¶¶¶¶¶````1¶¶¶¶¶1`
`````````````1¶¶``¶¶1````1¶¶``1¶¶1```¶¶````````¶¶¶
````````````¶¶¶1¶¶1```¶1`¶¶¶¶¶¶1``````¶¶```1¶¶¶¶¶`
````````````1¶¶¶1````¶¶``¶¶¶¶````````¶¶¶¶``¶¶¶````
```````````````¶¶¶¶¶¶¶````````¶1`````¶11¶¶```¶¶```
`````````````````1¶¶¶`````¶¶1`¶1`````1¶``¶¶¶¶¶````
```````````````1¶¶```````¶¶¶¶`¶```¶¶¶¶¶¶¶`````````
````````````````¶¶¶````¶¶¶`¶¶¶¶```¶¶¶¶¶1``````````
`````````````````1¶¶¶¶¶¶¶`````¶¶¶¶1`¶1````````````
````````````````````````¶¶``````¶¶``¶`````````````
````````````````````````1¶``````¶¶`¶1`````````````
`````````````````````````¶¶`````¶¶1¶``````````````
``````````````````````````¶¶`````¶¶¶``````````````
``````````````````````````1¶1`¶``¶¶```````````````
```````````````````````````¶¶`````¶¶``````````````
```````````````````````````1¶¶````¶¶``````````````
```````````````````````````¶¶¶`````¶``````````````
``````````````````````````¶¶`¶¶````¶1`````````````
``````````````````````````¶¶``¶```¶¶``````````````
``````````````````````````¶¶¶1¶¶¶¶¶¶``````````````
``````````````````````````¶¶111¶``1¶``````````````
```````````````````````````¶``1¶``¶¶``````````````
`````````````1111111``111`1¶`1¶¶1`¶¶1`111111111111
`````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


Русский пионер

_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶
__¶_______¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
__¶¶_____¶¶______¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶__¶_¶¶
__¶¶_____¶______¶¶______¶¶¶¶_______¶¶¶¶_¶¶¶
___¶_____¶¶¶¶¶__¶______¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶
___¶____________¶¶¶¶¶__¶______¶__¶___¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶____¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶___¶¶
_¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶
_¶111111111111111¶________¶¶¶¶¶¶__¶¶
_¶¶11111111111111¶____________¶¶¶¶¶
__¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶_______________¶
__¶11¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶1¶_¶¶¶_¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶0¶_¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶_¶¶__________________¶__¶¶
______¶¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶__¶¶
______¶¶__¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶
_____¶¶___¶¶¶_____________¶¶____¶¶
__¶¶¶¶___¶¶_¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶11¶_______¶¶¶____________¶__¶¶
¶¶1111¶¶_______¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
_¶¶¶111¶¶________¶¶¶¶______¶¶¶
__¶¶1111¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶
___¶¶1111¶¶____¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶1111¶¶_¶¶¶
_____¶¶1111¶¶¶¶
______¶¶11111¶¶¶
_______¶¶1111¶¶¶¶
________¶¶11¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶


Доктор

````````````````````````````111111111`````````````
```````````````````````11`1¶1``1`11``11```````````
````````````````````1111¶¶¶`````11````¶1``````````
`````````````````11¶¶¶11¶¶`````1¶1``11`¶1`````````
`````````````````¶¶11¶¶`1¶`````1¶¶1````¶1`````````
```````````````1¶1111`111¶1`11`1``111`1¶``````````
```````````````¶¶1111111¶1¶1``11`````1¶¶``````````
``````````````1¶¶11¶1¶¶11¶1¶¶11`1``11¶¶¶``````````
````````````1`1¶11111`11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶``````````
```````````11`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``````````
```````````111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`````````
```````````111¶¶¶¶¶1111`````````1111¶¶¶¶¶`````````
```````````1¶`¶¶¶11111111````111111111¶¶1`````````
```````````1¶`11¶1``````1````````````11¶``````````
```````````1¶`11¶11¶¶¶¶11`````1¶¶¶111111``````````
```````````¶¶`111¶¶1111¶1````1¶¶1111¶¶1¶1`````````
``````````1¶¶1`11¶``````````````````1¶11``````````
``````````¶11¶``111````````````````111````````````
``````````¶`1¶1```¶1```11111111```1¶1`````````````
``````````¶11¶`````111````1111```11```````````````
``````````1¶¶¶````````¶1``````111`````````````````
`````````1¶11¶¶1````1¶¶¶¶11111¶¶¶`````````````````
```````1¶11``11¶1```¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1```````````````
`````1111``1```11111¶¶`1¶¶111¶1`¶¶1¶1`````````````
````1111``1`````1¶`¶1¶1``1¶¶¶``1¶1111¶````````````
````1111`11`````1¶`¶`1¶¶```1``1¶1````1¶```````````
````1111````````1¶`¶``1¶¶1¶¶1¶¶¶``````11``````````
```1¶`11````````1¶`¶``1``1¶¶1``1`11````11`````````
``1¶11¶1````````11`¶1`11``¶¶``1``1¶1````11````````
``¶1`1¶1``1`````11`¶1``11`¶¶`11`11¶1````1¶1```````
``¶111¶1``1`````11`¶1```11¶¶1```11¶1```11111``````
``¶111¶1`````1``11`¶1``1111111``11¶¶111````¶1`````
``¶111¶1``11````11`¶1``¶1¶11¶¶1`11¶1¶````1111`````
``1111¶1````````11`¶1``¶1¶¶¶¶¶1``11`1``1111```````
````1111`11`````11`¶1````¶¶¶1````11``1¶¶````11````
````1111``1`````11`¶```````1```1111¶``11`¶¶``11```
````1111``````1`11`¶1`````11```11111```¶¶¶¶¶1`¶1``
````1111``````1`11`¶`11````¶```1``11````1111¶11```
````1`1¶¶¶¶1`1¶¶¶1`¶`11````¶```11`11````11¶111````
````111¶¶¶¶1`1¶¶¶¶`1`1`````¶```````11``¶`1111`1```
````111¶¶¶¶1`1¶¶¶¶`1`11````¶````1``11`1`11``11`1``
````111`1``1```1`1`¶`111```¶`````1111111¶```1¶¶¶``
````111`1``11``1`1`¶```11``¶```````11¶¶11111¶`1¶1`
````111`1``11``1`¶`¶```````¶```1```11¶¶1`1¶¶11¶1``
````111`1``11``1`1111``````1```1``11`1¶¶¶¶11¶¶1```
`¶1¶1¶111111111111¶1¶11¶1111`1111¶1111``1¶1¶1`````
¶¶¶1111111111111111¶1¶¶¶¶1¶¶¶11¶¶¶¶1``````````````
````````¶``11``¶``¶1````111¶¶11111¶¶``````````````
````````¶``11``¶``¶``111111¶¶```11¶¶``````````````
````````¶``11``¶`¶11111111¶¶1```1111¶`````````````
````````¶``11``¶`¶¶¶¶¶¶111¶11`111¶¶1¶1````````````
````````¶``11``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶1`1¶¶¶¶¶¶¶11``````````
````````¶``11``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111```
````````1``11``1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``
```1``¶111`11```1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`
``¶¶¶111111111111111111¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`


Скрипач

``````````````````$$````````````````````
`````````````````$$$$``````$$$$`````````
````````````````$$$$$$```$$$$$$$$```````
```````````````$$$```$$$$$$$$$$$$```````
``````````````$$$`````$$$$$$$$$$$```````
`````````````$$$$$`````$$$$$$$$$$```````
````````$$$``$$$$```````$$$$$$$$$$``````
````$$$$$$$`$$$$$````````$$$$$`$$$$`````
````$$$$$$$$$$$$$$``````$$$$$$$$$$$$````
``````$$$$$$$$$$$$$$``$$$$$$$$$$$$$$````
```````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````
```````$$$$$$$````$$$$$$$$$$$$$$$$$`````
``````$$$$$$$$``````$$$``$$$$$$$$$$`````
``````$$$$$$$$``````$$$$$$$$$$$$$$``````
`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$```````
`````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$```````
`````$$$$$$```$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````
`````$$$$$`````````$$$$$$$$$$$$`````````
`````````````````$$$$$$$$$$$$$$`````````
````````````````$$$$$$$$$$$$$$$`````````
``````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````
````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````
```````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````
`````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````
```````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$```````
``````$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$$$$$$$$```````


Фотограф

``````````````````````````````````````````````````
``````````````````````````$$$$````$$$`````````````
````````````````````````$$$$$$$$$$$$$$````````````
````````````````````````$$$$$$$$$$$$$$$```````````
```````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$````````````
`````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````````
`````````````````$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$``````````
````````````````$$$$$$`$$$$$$$$$$$$$$$$```````````
````````````$$$$```$$$`$```$$$$$$$$$``````````````
``````````$$$$```````$$``````$$$$$````````````````
````````$$$`````$$$$$``$$$`$$$$$$$````````````````
``````$$$$$$```$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$```````````````
`````$$$$$$$$$$$``$$$`$```$$$$$```$$``````````````
````$$$$$$$$$`$````$$$$$``$$$$````$$$`````````````
````$$$$$$$$$$```````$``$$$$$$$`````$$````````````
````$$$$$$$$$$$$````````$$`$$$``````$$````````````
````$$$$$$$$$$$$$``````$$``$$````````$$```````````
````$$$$$$$$$$$$$$````$$``$$$`````````$$``````````
`````$$$$$$$$$$$$$$``$$```$$```````````$$`````````
`````$$$$$$$`$$$$$$$$````$$$````````````$$````````
````$$$$$$````$$$$$$$````$$```````````````$```````
```$$$$$$`````$$$$$$$````$````````````````$$``````
``$$$$$$$``````$$$$$$$``$$`````````````````$$`````
``$$$$$$```````$$$$$$$$`$```````````````````$$````
``$$$$$$$`````$$$$$$$$$$`````````````````````$$```
`````````````$$``$$$$$$$$$````````````````````$$``


Клоун

__________________________________________¶
_________________¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶
_________¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶_¶¶
________¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶
¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶__________________¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___¶¶¶_¶¶_¶
¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶__¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶
¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
___¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶______¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶__¶¶¶¶_____¶¶______¶¶¶¶_______¶¶¶¶
_____¶¶¶_________¶¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶_¶
_____¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶____¶¶¶¶
_____¶¶_¶¶¶___________________¶____¶¶_¶¶
_____¶¶_¶¶___________________¶¶____¶¶¶¶¶__¶¶
_____¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶_____¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶______¶
________¶¶¶¶_¶¶¶________¶¶¶¶____¶¶_¶¶______¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶_¶¶______¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶_______¶
¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶_____¶¶¶________¶
_________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶
_________¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶_____¶¶¶¶__________________¶¶_¶¶
_______¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
______¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶¶_¶¶¶
______________________¶¶_¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
_______________________¶¶¶¶___________¶¶¶¶
________________________¶¶


Играет на трубе

_______________@@@
_____________@@@@@
____________@@@@@@
_____________@@@@@@==@@
______________@@@@@______@
________________@@@_________@
_______________@@@@@_______@1
______________@@@@@@_______@1
______________@@@@@@@______@1
_______________@@@@@@@_____@1*
_______________@@@@@@@@___@@1*
_______________@@@@@@@@___@@@*
______________ @@@@@@@@__@@1@@____1@1
______________@@@@@@@@@@@@1@@__@@@1
_____________@@@@@@@@@@@___ 1@@@@@@@1
______________@@@@@@@@@________1@@@@1
________________@@@@@@@@
_________________@@@@@@@@
__________________@@@@@@@
__________________@@@@@@@@
__________________@@@@@@@@@
__________________2@@@@@@@@@
__________________@@@@@@@@@@
__________________@@@@@__@@@@@
_________________@@@@@____@@@@@
_________________@@@@@_____@@@@@
________________@@@@@_______@@@@@
_______________2@@@@_________@@@@2
______________2@@@@_________@@@@
_____________@@@@__________@@@@
____________@@@@___________@@@2
____________@@@____________@@@@
___________@@@@__________@@@@
___________@@@@@________@@@@@2
_______________@@@@_____@@@@@@@2


Король

_______________¶¶§___1¶___________________________
_______________¶¶§___¶¶¶__¶¶¶_____________________
________________¶1¶_¶¶¶____¶¶_____________________
_______________¶§_§¶¶__¶__¶_¶_____________________
_______________¶________¶¶__¶_____________________
_______________¶____________¶§____________________
_______________¶____________¶_____________________
______________¶¶¶¶¶_________¶_____________________
_____________¶¶¶¶1§¶1§1_¶¶¶¶¶¶____________________
_____________¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶¶____________________
______________¶¶¶_____¶___¶¶¶¶____________________
______________¶¶¶___§¶¶___1¶¶¶____________________
________________¶__¶¶¶¶¶¶_§¶______________________
________________¶¶¶¶1__¶¶§¶_______________________
_________________1¶______¶§_______________________
__________________1¶¶¶¶¶¶_________________________
___________________¶¶¶¶¶__________________________
_____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________________
__________¶¶____________11§§§§¶¶¶_________________
__________¶1____________________¶_________________
_________¶¶¶___________________¶¶§________________
_________¶¶¶__________________1¶¶¶________________
________¶¶¶¶__________________¶¶§¶________________
________¶¶§¶¶________________¶¶¶¶¶§_______________
_______¶¶¶1¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶_______________
______¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶_______________
______¶¶¶§¶¶¶1___§___¶¶__¶_____¶¶¶¶¶______________
_____¶¶¶¶§¶¶¶§__§¶___¶_________¶¶¶¶¶______________
_____¶¶¶¶§¶1¶____¶___¶____1____¶¶¶1¶¶_______¶¶____
_____¶_¶¶¶¶_¶____¶___¶____§____¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_
____1¶_¶1¶§_¶____¶___¶____1____§¶¶¶1¶_______§¶¶¶¶_
____¶¶¶¶¶¶__¶____¶§__¶____1____1¶1¶¶¶¶_______¶§¶¶¶
____¶§¶§¶§__¶____¶§__§¶___1_____¶11¶¶¶§_____§¶1¶¶¶
____¶¶¶§¶1__¶____¶¶___¶___§_____¶11¶¶§¶_____¶_¶¶__
____¶¶¶¶¶___¶____¶¶__§¶___¶_____¶§1§¶¶¶¶___¶¶1¶___
___1§¶¶¶¶___¶____¶¶___§___¶_____¶¶_¶¶¶¶¶___¶_¶____
___¶§¶§¶¶__1¶____¶1_______¶_____1¶_¶¶¶¶¶__§¶1¶____
___¶§¶§¶§___¶____¶1_______¶______¶_¶¶¶¶¶__¶_¶§____
___¶¶¶¶¶§___¶____¶________¶______¶¶¶¶_¶¶¶¶¶1¶_____
__1¶¶¶¶¶§__1¶____¶________¶______¶¶§¶__¶¶¶¶¶¶_____
__¶¶¶¶¶¶___1¶____¶________¶______§¶1¶§__¶¶¶¶¶_____
__¶¶¶¶¶____§§____¶_______¶¶_______¶§¶¶__¶¶¶¶¶_____
__¶¶¶¶¶1___¶____¶§_______¶¶_______¶§§¶__¶¶¶¶______
__¶§¶¶¶____¶____¶________¶1_______¶¶§¶_¶¶¶¶_______
__¶1¶¶¶___§¶____¶________¶________¶¶1¶1¶¶¶________
_1¶¶¶¶§___¶¶___¶¶________¶_________¶_§¶¶¶¶________
_1§_§¶____¶¶___¶¶________¶_________¶1_¶¶¶_________
_§1_______¶1___¶¶________¶_________¶¶_¶___________
_¶_______¶¶____¶¶________¶_________§¶_¶___________
_¶_______¶§____¶¶_______1¶_________1¶_§1__________
_¶______§¶_____¶§_______¶___________¶__¶__________
_§______¶¶_____¶________¶___________¶__¶__________
§_______¶¶_____¶________¶___________¶__¶__________
¶_______¶¶____¶¶________¶____________¶_1__________
¶______1¶1___§¶________1¶____________¶____________
_______¶¶____¶¶________¶_____________¶__1_________
_______¶1___¶¶¶________¶_____________¶__¶_________
______§¶____¶¶1_______§¶_____________¶1_¶_________
______§¶¶§___________________________¶¶_¶_________
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1§§1§¶¶¶¶¶¶§§1__§¶¶¶_¶¶________
_______1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
¶¶¶¶¶¶¶¶§1§§¶¶¶¶¶¶1______§¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶1____________
____________¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶1_________________
____________¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶__________________
____________¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶_________________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶________________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
_______________§¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
___________________1¶__________¶¶¶¶¶¶¶____________


Спецназ

__________________11¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1___________________
________________1¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1_________________
_______________1¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶1________________
_______________¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶1______________
______________1¶¶¶¶¶¶¶111___11111¶¶¶¶_____________
______________¶¶¶¶¶¶¶¶11__111111¶¶¶¶¶¶____________
______________1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1¶¶1¶¶¶____________
__________________1¶11_____11___¶¶¶¶¶¶¶1__________
________________1¶¶¶111_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______________¶¶¶1111¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶
_________________1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1¶
_________________11¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶1¶11¶1¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
________________1¶¶¶1¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶
______________11_1¶¶¶¶¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________1¶¶11________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____________11_¶¶¶1¶¶¶1_1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________11_¶¶1¶11¶¶¶1¶¶____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________1__¶¶111_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________1__1¶¶111______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______11__1¶¶¶¶1¶¶¶¶11_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____11__1¶¶¶¶¶¶111111__________111111¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
___111__1¶¶¶¶¶¶¶________________1¶1¶1111¶¶11¶11¶¶¶
__11___1¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________1¶11¶1111111¶¶1111
_1¶11¶¶¶¶1_¶¶¶__¶¶¶1____________¶¶111¶1111111¶¶¶¶1
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_11__________________¶¶111111111111¶¶11
1¶¶¶¶¶11¶¶¶11¶¶¶¶_______________1¶¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_111___________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
__¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶11___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


__________¶¶11¶¶__________________________________
__________¶¶11¶¶¶____________11¶¶¶¶¶¶¶¶1__________
__________1¶11¶¶¶¶1_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1________
__________1¶11¶¶¶¶1________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__________1¶11¶¶¶¶________1¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______
___________¶11¶¶¶¶_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
___________¶11¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
_1¶¶¶111__¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶¶___111¶¶¶¶¶¶______
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶_111___11¶¶¶¶1_____
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____1¶¶¶¶¶¶¶¶11__1¶¶¶¶¶¶¶¶_____
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11¶¶¶¶¶_____
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______
__11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________
_______1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______
__¶1_____11_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____
_¶¶_11_11¶¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__
_1¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_
_1¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_
_¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶